Thứ Hai, Tháng Mười 26, 2020

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN KHI ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đọc và phân tích báo cáo tài chính là một việc cần thiết của kế toán và lãnh đạo doanh nghiệp cũng như nhà...

Cổ tức là gì? Cách tính các tỷ lệ cổ tức

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho cổ đông công ty sau khi đã trích lập các quỹ theo...

Mua lại cổ phiếu quỹ: Mục đích và ý nghĩa?

Mua lại cổ phiếu quỹ là gì? Mua lại cổ phiếu (share repurchase/buyback) là việc công ty mua lại cổ phiếu do chính công ty...

HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG CHỈ SỐ P/E CỦA DOANH NGHIỆP, THỊ TRƯỜNG

Khi nhận định về sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam, các chuyên gia phân tích hầu hết đều sử dụng...

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ROE, ROA và ROIC

Nếu được chọn chỉ một chỉ số tài chính để phân biệt giữa một doanh nghiệp tuyệt vời và một doanh nghiệp tệ hại,...

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH PHẦN II: CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG

B. CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG I. CHỈ SỐ LỢI NHUẬN BÁN HÀNG 1. Biên lợi nhuận thuần (Profit Margin) Công thức tính: - Biên lợi nhuận thuần...

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH PHẦN III: CHỈ SỐ RỦI RO VÀ CHỈ SỐ TĂNG...

C. CHỈ SỐ RỦI RO I. CHỈ SỐ RỦI RO KINH DOANH Công thức tính: - Tổng chi phí = Chi phí biến đổi + Chi...

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH PHẦN I: CHỈ SỐ THANH TOÁN

A. CHỈ SỐ THANH TOÁN 1. Chỉ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) Công thức tính: Chỉ số thanh toán hiện hành =...

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH KHÔNG THỂ THIẾU TRONG PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Phân tích chỉ số tài chính là một phần KHÔNG THỂ THIẾU của phân tích cơ bản. Phân tích tỷ số liên quan đến...

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

ĐỌC NHIỀU NHẤT