AAA: Áp lực cạnh tranh với Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu suy giảm nhờ Covid-19 và EVFTA

0
369

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 18.000 Đồng/cp

Tăng: +42,9%

Giá hiện tại (tại ngày 26/02/2020): 12.600 Đồng/cp

Lợi nhuận ròng của AAA trong Q4/2019 đạt 64 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng đáng kể 19,4% YoY nhờ sản lượng tiêu thụ bao bì nhựa tăng 3%, thu nhập lãi tăng, và chi phí bán hàng giảm. Doanh thu trong Q4/2019 đạt 1.833 tỷ đồng, giảm 17% YoY chủ yếu do hoạt động thương mại giảm 25% YoY, và giá bao bì nhựa giảm 14% YoY cùng với giá dầu thế giới.

Lũy kế năm 2019 doanh thu tăng 15,3% YoY đạt 9,24 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng tăng 136,5% YoY đạt 502 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch của công ty.

Doanh thu Lợi nhuận gộp Tỷ suất lợi nhuận gộp
2018 2019 Tăng trưởng 2018 2019 Tăng trưởng 2018 2019
Tổng 8.016.721 9.256.731 15% 678.085 1.059.079 56% 8,5% 11,4%
Hoạt động thương mại 4.153.773 4.492.177 8% 122.917 116.214 -5% 3,0% 2,6%
Bao bì nhựa 3.486.723 3.452.858 -1% 440.012 490.371 11% 12,6% 14,2%
Bất động sản 706.862 N.a 309.141 N.a N.a 43,7%
Khác 376.225 604.834 61% 115.156 143.354 24% 30,6% 23,7%

Nguồn: AAA, SSI Research

Bao bì nhựa: Sản lượng bao bì nhựa duy trì mức tăng trưởng tích cực 11% YoY, đạt 95.800 tấn, nhờ vào thị trường Nhật Bản và Mỹ. Tuy nhiên, do mức tăng trưởng sản lượng đã chịu bù đắp bởi mức giảm 20% YoY của giá hạt nhựa bình quân, doanh thu mảng bao bì nhựa đi ngang ở mức 3.453 tỷ đồng so với năm trước, trong đó doanh thu từ thị trường Nhật Bản và Mỹ tăng 15% YoY.

Lợi nhuận gộp từ mảng này tăng 11% YoY đạt 490 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,6% trong năm 2018 lên 14,2% trong năm 2019 từ các yếu tố có lợi như sau: (1) hiệu suất hoạt động nhà máy cao hơn, do đó chi phí khấu hao trên mỗi đơn vị sản phẩm thấp hơn, (2) công ty có thể tăng giá bán sản phẩm từ các nhà máy mới 6 và 7 trong năm 2019 so với năm 2018, vì công ty phải giảm giá cho sản lượng tiêu thụ từ các nhà máy mới này trong năm hoạt động đầu tiên để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động, và (3) tỷ trọng đóng góp doanh thu của bao bì tự hủy cao hơn.

Doanh thu bao bì tự hủy chiếm 10% doanh thu bao bì nhựa, tăng gấp đôi trong năm 2019 so với mức 5% trong năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận gộp của sản phẩm này là 20% so với mức bình quân của bao bì thông thường là 14%. Bên cạnh việc xuất khẩu bao bì nhựa thông thường, bao bì tự hủy cũng được bán ở thị trường trong nước, với các khách hàng bao gồm Sheraton, Vinpearl, Highland coffee, và Coffee House. Các sản phẩm cũng được bán thông qua một số hệ thống siêu thị như Vinmart, Lotte và Co.opmart. Tuy nhiên, doanh thu thị trường trong nước chỉ chiếm khoảng 2% doanh thu bao bì nhựa của AAA trong năm 2019.

Như đã đề cập trong báo cáo trước, AAA dự kiến sẽ tăng tỷ trọng sản phẩm tự hủy lên khoảng 50% trong 3-5 năm tới. Để kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào cho dòng sản phẩm này, Tập đoàn An Phát Holdings (công ty mẹ của AAA) sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất nguyên liệu tự hủy, với công suất 20 nghìn tấn/năm và chi phí đầu tư là 70 triệu USD. Dự án dự kiến khởi công trong Q2/2020 và sẽ hoàn thành vào Q4/2021.

Khu công nghiệp: Việc cho thuê khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát Complex là yếu tố hỗ trợ chính cho mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của AAA trong năm 2019. Doanh thu mảng này chỉ chiếm 7,6% doanh thu của AAA, nhưng đóng góp đến 40% lợi nhuận sau thuế của công ty trong năm gần đây. Công ty đã cho thuê 8,5ha đất và 105.000 m2 nhà xưởng trong năm 2020, với đơn giá cho thuê đất trên 80 USD/m2/tháng, và đơn giá cho thuê nhà xưởng là 4 USD/m2/tháng.

Thương mại: Doanh thu từ hoạt động thương mại tăng 8% YoY đạt 4.492 tỷ đồng, chiếm 48% doanh thu hợp nhất trong năm 2019. Lợi nhuận gộp từ mảng này giảm 5% YoY, với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 3% trong năm 2018 xuống 2,6% trong năm 2019 do cơ sở so sánh cao trong năm 2018, đặc biệt là trong nửa đầu năm ngoái (tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng này trong 6T2018 cao bất thường ở mức 3,5% nhờ việc thay đổi lợi nhuận của giá hạt nhựa và giảm xuống còn 2,5% trong nửa cuối năm 2018). Mặt khác, trên cơ sở hàng quý, tỷ suất lợi nhuận gộp có xu hướng cải thiện trong 4 quý vừa qua. Công ty đã không mở rộng quy mô hoạt động thương mại để cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp, cũng như kiểm soát công nợ khách hàng.

Thu nhập lãi tăng đáng kể: Thu nhập lãi trong năm 2019 đạt 119 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với mức 38 tỷ đồng trong năm 2018, nhờ các khoản tiền gửi ngân hàng và đầu tư ngắn hạn tăng đáng kể, tổng giá trị đạt 1,4 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2018 và 1,58 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2019, so với 543 tỷ đồng vào cuối năm 2017. Kết quả này được thúc đẩy bởi dòng tiền hoạt động mạnh mẽ 843 tỷ đồng trong 2 năm qua.

Áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu giảm nhờ dịch virus Covid-19 và EVFTA: Đối với ảnh hưởng của dịch virus Covid-19, theo ban lãnh đạo doanh thu trong nước của AAA có thể bị ảnh hưởng tiêu cực do sản lượng tiêu thụ trong nước giảm. Tuy nhiên, ảnh hưởng không đáng kể khi doanh thu trong nước chỉ chiếm 2% doanh thu bao bì nhựa của AAA. Ngược lại, công ty sẽ có lợi từ việc giảm xuất khẩu từ Trung Quốc do hạn chế sản xuất tại nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Do đó, công ty đã nhận các đơn hàng cho các nhà máy đủ sản xuất đến hết tháng 4. Theo ban lãnh đạo của công ty, việc hưởng lợi có thể kéo dài hơn, vì khách hàng của AAA có thể tái cấu trúc lại các nhà cung cấp để hỗ trợ các nhà sản xuất bên ngoài Trung Quốc sau sự kiện này.

Đối với nguyên liệu đầu vào, nguyện liệu đầu vào của AAA chủ yếu nhập khẩu từ Trung Đông. Do đó, công ty không gặp phải sự gián đoạn nào trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu cho việc sản xuất.

Liên quan đến EVFTA, thuế nhập khẩu cho bao bì nhựa do EU nhập khẩu từ Việt Nam sẽ được giảm xuống 0% từ 3%, việc này sẽ mang lại các lợi thế đáng kể cho các sản phẩm của Việt Nam so với mức thuế 6,5% đối với các sản phẩm tương đương của Trung Quốc.

Kế hoạch năm 2020: Theo ban lãnh đạo AAA, doanh thu và lợi nhuận ròng kế hoạch năm 2020 được đặt ở mức 10 nghìn tỷ đồng (+8% YoY) và 550 tỷ đồng (+10% YoY).

Chính sách cổ tức: Trong năm 2019, công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 10-15% mệnh giá, tương đương với tỷ suất cổ tức là 8-12% theo giá hiện tại. Trong năm tới, ban lãnh đạo duy trì cổ tức tiền mặt ít nhất là 10% mệnh giá.

Ước tính lợi nhuận

Trong năm 2020, chúng tôi ước tính các nhà máy bao bì nhựa sẽ đạt công suất sản xuất tối đa, sản lượng tiêu thụ đạt 101 nghìn tấn (+6% YoY) và doanh thu đạt 3,58 nghìn tỷ đồng (+4% YoY).

Mặt khác, chúng tôi ước tính công ty sẽ cho thuê phần diện tích còn lại của khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát Complex là 11 ha trong năm 2020 (so với 10ha trong năm 2019). Công ty cũng dự kiến bán 35 nghìn m2 (-42% YoY) và cho thuê 100 nghìn m2 (+122% YoY) nhà xưởng trong năm 2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận gộp từ bất động sản trong năm 2020 ước tính không thay đổi lần lượt là 711 tỷ đồng (+0,5% YoY) và 310 tỷ đồng (+0,6% YoY). Trong khi đó, mảng thương mại ước tính cũng sẽ đi ngang, với doanh thu đạt 4,5 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 127 tỷ đồng (+9% YoY).

Với các giả định như vậy, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng hợp nhất năm 2020 của AAA đạt 9.527 tỷ đồng (+3,1% YoY) và 543 tỷ đồng (+8,1% YoY).

Định giá và Quan điểm đầu tư

Với mức giá hiện tại, cổ phiếu AAA đang giao dịch với P/E 2020 là 4,7 lần, theo quan điểm của chúng tôi là khá hấp dẫn so với mức bình quân lịch sử 3 năm và mức bình quân ngành trong khu vực là 8 lần. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu, với giá mục tiêu là 18.000 đồng/cp dựa trên phương pháp SoTP. Trong 3-6 tháng tới, chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng đáng khích lệ, cùng với tỷ suất cổ tức bằng tiền mặt 8-12% có thể là yếu tố hỗ trợ tăng giá cổ phiếu trong thời gian tới.

Mảng Phương pháp Định giá
Bất động sản RNAV                1.203
Khác PE – dựa vào PE mục tiêu là 8 lần                2.240
Tổng doanh thu                3.443
Giá hợp lý/cp            18.000

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here