ACB: Khả năng phục hồi vượt trội

0
440

Ngân hàng ACB có khả năng ít bị ảnh hưởng trong trường hợp chu kỳ tín dụng đi xuống nhờ có chất lượng tài sản tốt:

1) Tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong ngành là 0,54% trong năm 2019 và xử lý hết nợ xấu tại VAMC.

2) Thanh khoản dồi dào, với tỷ lệ cho vay trên tiền gửi là 77% so với mức tối đa quy định 85% (theo thông tư 22 có hiệu lực vào năm 2020) và 99% trái phiếu nắm giữ là chứng khoán chính phủ.

3) Mức độ an toàn vốn đạt tiêu chuẩn Basel II ở mức 10,91% (là một trong 18 ngân hàng đã đáp ứng các yêu cầu của Basel II).

Ngân hàng tập trung vào sức mạnh truyền thống của mình trong mảng bán lẻ nhằm mở rộng thị phần thông qua xây dựng nền tảng ngân hàng số và duy trì danh mục cho vay đa dạng thay vì nhảy vào các tài sản rủi ro hơn để thúc đẩy tăng trưởng. Mục tiêu của Ban lãnh đạo trong năm 2020 là đạt mứctăng trưởng 15% cho cả thu nhập từ tín dụng và trước thuế, cũng như duy trì cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu ở mức 2.500 – 3.000 đồng / cổ phiếu (cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu đạt 3.000 đồng / cổ phiếu cho thu nhập 2019). Ngân hàng hy vọng sẽ đạt được điều này bằng cách mở rộng cơ sở khách hàng của mình bởi một triệu khách hàng (95% cá nhân và 5% doanh nghiệp), trong khi vẫn duy trì tỷ lệ giữ chân khách hàng ở mức 70% -80%. Với sức mạnh của chất lượng tài sản của ACB, chúng tôi tin rằng ngân hàng đang nắm cơ hội tốt để thực hiện các mục tiêu năm 2020E (trừ khi thay đổi định hướng và giảm chi trả cổ tức do đại dịch COVID-19).

Điểm yếu chính của ngân hàng ACB là thu nhập từ phí còn chưa đáng kể do thiếu đối tác độc quyền cho bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ thẻ còn hạn chế. Do đó, hy vọng khoảng cách này sẽ được thu hẹp trong những năm tới, thông qua:

1) Bancassurance: ACB trở thành ngân hàng đầu tiên triển khai bán bảo hiểm nhân thọ trực tuyến nhưng hiện chỉ bán sản phẩm cho Bảo hiểm FWD trong một thỏa thuận không độc quyền được thực hiện vào cuối năm 2019. Ban lãnh đạo cho biết khả năng cao họ sẽ ký hợp đồng phân phối độc quyền với một công ty bảo hiểm quốc tế vào nửa sau năm 2020, từ đó đem lại khoản phí trả trước (unfront fee) và tăng thu nhập ngoài lãi chung. Ngân hàng ước tính rằng bancassurance sẽ tạo ra 900 tỷ đồng doanh thu về phí (tương đương với mức tăng 50% YoY) trong năm 2020

2) Dịch vụ thẻ: Vào cuối năm 2019, thị phần thẻ của ACB mới chỉ đạt 4,5% vào, ngân hàng kế hoạch sẽ tập trung lại vào ngành nghề kinh doanh này trong những năm tới thông qua tăng bán chéo cho khách hàng cơ sở của các cá nhân và các công ty vừa và nhỏ trong tập khách hàng hiện hữu của mình.

Diễn biến khó lường của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thu nhập năm 2020E cho toàn ngành ngân hàng, bên cạnh đó các ngân hàng sẽ đóng vai trò trung tâm trong mọi kế hoạch kích thích nền kinh tế nào của Chính phủ. Điều quan trọng, kì vọng đại dịch COVID-19 sẽ không gây ra bất kỳ sự suy giảm nghiêm trọng nào trong chu kỳ tín dụng nhờ vào các biện pháp bảo hộ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Hiện tại với chất lượng tài sản lành mạnh, cổ phiếu ACB đang giao dịch với giá trị sổ sách hấp dẫn 1,2 lần 2019 và quan điểm Mua với cổ phiếu ACB với Giá mục tiêu 27.000 đồng (P/B là 1.6x 2019)

Nguồn KBSV, Chứng+