BID: Tối ưu hóa quy trình ngân hàng, sẵn sàng chuyển sang chương mới

0
462

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 42.200 Đồng/cp

Tăng: +22%

Giá hiện tại (tại ngày 18/03/2020): 34.550 Đồng/cp

Gần đây Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID: HOSE) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Dưới đây là những điểm chính:

  • Thanh lý trái phiếu VAMC: Trong 2 tháng đầu năm 2020, ngân hàng đã hoàn thành việc trích lập dự phòng và thanh lý hết các trái phiếu VAMC còn lại.
  • Kế hoạch năm 2020: Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và tiền gửi của khách hàng ở mức 9% YoY, phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước đề ra. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 12,5 nghìn tỷ đồng (+14,9% YoY). Kết quả này dựa trên kịch bản dịch bệnh Covid-19 sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 3/2020.
  • Tác động của dịch Covid-19: Tính đến cuối tháng 2/2020, tổng tín dụng và tiền gửi giảm -2% YTD và -1,6% YTD, do tính mùa vụ và dịch Covid-19 bùng phát, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cả cung và cầu của nền kinh tế.
  • BID hiện tại có 140 nghìn tỷ đồng dư nợ tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành bị tác động mạnh nhất của dịch bệnh, chiếm 12,3% tổng tín dụng. BID đã đưa ra gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ cho các khách hàng này, bao gồm 22,3 nghìn tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp (từ ngày 21/2/2020 đến 30/6/2020) và 5 nghìn tỷ đồng cho khách hàng cá nhân (từ 14/2/2020 đến 30/4/2020). Trong dài hạn, BID cam kết mở rộng gói vay hỗ trợ lên 120 nghìn tỷ đồng tương đương tỷ trọng 42% trong tổng gói tín dụng hỗ trợ 285 nghìn tỷ đồng do 25 ngân hàng lớn nhất cung cấp. BID cũng miễn và cắt giảm các loại phí giao dịch trực tuyến để giảm tác động của virus Covid-19 lên nền kinh tế.
  • Trả cổ tức: BID có kế hoạch trả 7% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2019, sau khi đã thực hiện chi trả 7% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017 và 2018 vừa qua. Điều này sẽ nâng vốn điều lệ tăng thêm 2.815 tỷ đồng
  • Tăng vốn: BID có kế hoạch phát hành thêm 3.415 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 8,5% trước khi tăng vốn hay 7,83% giá trị công ty sau khi tăng vốn (trước khi thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 là 7%). Kế hoạch tăng vốn mới sẽ được thực hiện bằng cách đấu giá công khai (cổ phiếu sẽ không bị hạn chế giao dịch) hoặc phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức (cổ phiếu bị hạn chế giao dịch 1 năm). Thời gian dự kiến sẽ là vào nửa cuối năm 2020, theo ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước. Chúng tôi chưa đưa kế hoạch này vào mô hình lợi nhuận của chúng tôi.
  • Với thông tin mới về gói hỗ trợ tín dụng được cam kết cho các doanh nghiệp SME và tổ chức trị giá 120 nghìn tỷ đồng như đề cập ở trên, chúng tôi điều chỉnh ước tính lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2020 dựa theo 2 kịch bản. Đối với kịch bản cơ sở, với giả định dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát trong nửa đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước tính đạt 13,07 nghìn tỷ đồng (+20,2% YoY), giảm 6,7% so với dự báo trước đây của chúng tôi.
  • Mặc dù chúng tôi chưa đưa kế hoạch tăng vốn vào mô hình lợi nhuận, nhưng chúng tôi vẫn tính vào định giá. Chúng tôi điều chỉnh giảm giả định giá phát hành xuống 35.000 đồng/cp (từ giá 45.000 đồng/cp) do tăng trưởng lợi nhuận dự báo giảm. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm P/B mục tiêu xuống 2 lần (từ 2,5 lần) trong kịch bản cơ sở do tâm lý thị trường yếu hơn sau khi dịch virus bùng phát.

Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 42.200 đồng/cp (trước đây là 53.300 đồng/cp), với triển vọng tăng giá là 28,7% so với mức giá ngày 16/3/2020 là 32.800 đồng/cp, chúng tôi nâng khuyến nghị cổ phiếu BID lên KHẢ QUAN (từ Phù hợp thị trường).

Xem báo cáo chi tiết Click tại đây

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+