BMI: Kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

0
416

Các thay đổi trong chiến lược kinh doanh trong năm 2019 đã chứng minh được hiệu quả đối với nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm khi tỷ lệ bồi thường đã giảm đáng kể. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động đầu tư chỉ tăng trưởng nhẹ do thị trường chứng khoán kém tích cực. Sang năm 2020, dịch bệnh COVID-19 sẽ tác động bất lợi lên cả hoạt động kinh doanh bảo hiểm lẫn hoạt động đầu tư của công ty. Ngoài ra, thương vụ thoái vốn của hai cổ đông lớn SCIC và AXA đến nay vẫn chưa có tiến triển mới.

Phản ứng tâm lý của nhà đầu tư đã khiến giá cổ phiếu BMI lao dốc mạnh hơn 35% kể từ đầu năm đến nay và đang giao dịch ở mức P/B 0,7 lần, thấp hơn mức P/B 0,9 – 1,5 lần trong 4 năm gần đây. Mặc dù định giá hiện tại có vẻ “hấp dẫn”, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên thận trọng, do tác động của dịch bệnh lên kết quả kinh doanh của BMI nhiều khả năng sẽ rõ nét hơn từ quý 2.

Năm 2019 – Hoạt động kinh doanh bảo hiểm khả quan nhờ tái cơ cấu; hoạt động đầu tư không đạt kế hoạch do thị trường chứng khoán không thuận lợi

Năm 2019, BMI ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc 3.874 tỷ đồng (+9,2% YoY), thấp hơn mức tăng 12,3% của toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Thị phần đạt 7,1%, giảm nhẹ so với mức 7,6% năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng (+11,7% YoY).

Tỷ lệ bồi thường ước đạt 38.7% theo tính toán của chúng tôi, giảm đáng kể so với 41,5% của năm 2018. Tỷ lệ kết hợp ước đạt 97,4%, xấp xỉ mức 97,5% của năm 2018. Nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm hoàn thành mục tiêu doanh thu và ghi nhận lãi thuần 85 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm ngoái và vượt kế hoạch 41,7%, cho thấy hiệu quả của việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh bảo hiểm (xem chi tiết trong Nhật ký chuyên viên ngày 15/5/2019).

Lợi nhuận hoạt động đầu tư cũng cải thiện nhẹ 6,4% YoY. So với kế hoạch, công ty chỉ hoàn thành 94,3% và 83,1% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận từ đầu tư. Nguyên nhân là do (1) lãi suất tiền gửi giảm, lãi suất bình quân giảm về 7%/năm từ 7,3%/năm năm 2018 (theo tính toán của chúng tôi) và (2) thị trường chứng khoán không thuận lợi với doanh thu từ hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư vào cổ phiếu chỉ đạt 3 tỷ đồng, so với 52 tỷ đồng năm 2018 và (3) chi phí tài chính giảm chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá đầu tư giảm 62,4% YoY. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tài chính ước đạt 5,1%, xấp xỉ mức 5% của năm 2018.

Cơ cấu đầu tư hầu như không thay đổi với cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao 12%, cao hơn nhiều so với các công ty bảo hiểm khác (BVH: 2,1%, PGI: 4,9%, BIC: 4,7%). Trong tình hình thị trường chứng khoán đang chịu tác động bất lợi của dịch COVID-19 hiện nay, chi phí dự phòng giảm giá đầu tư có thể trở thành gánh nặng lớn trong kết quả kinh doanh.

Năm 2020 – Hoạt động kinh doanh suy giảm do dịch bệnh

BMI sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (dự kiến tổ chức ngày 24/4/2020) kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh lần lượt so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước các ảnh hưởng tiêu cực, rộng lớn và khó lường của dich bệnh COVID-19 đến nền kinh tế trong nước và thế giới, chúng tôi cho rằng ngành bảo hiểm sẽ là một trong những ngành chịu tác động lớn nhất. Cụ thể, các biện pháp cách ly xã hội, hạn chế đi lại và tạm ngừng sản xuất kinh doanh từ đầu tháng 4 sẽ làm giảm nhu cầu đối với hầu như tất cả các nhóm bảo hiểm. Tác động của dịch bệnh lên doanh thu của các công ty bảo hiểm sẽ thể hiện rõ ràng hơn từ quý 2. Quý 1, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường vẫn tăng trưởng tốt 8% YoY (theo Tổng cục Thống kê), cho thấy dịch bệnh vẫn chưa tác động đáng kể lên ngành bảo hiểm.

Cho cả năm 2020, BMI dự báo doanh thu:

  • Bảo hiểm con người giảm 23%
  • Bảo hiểm hàng hóa giảm 36%
  • Bảo hiểm tài sản và thiệt hại giảm 27%
  • Bảo hiểm xe cơ giới giảm 29%

Đối với hoạt động đầu tư, doanh thu cho thuê văn phòng có thể giảm 50% do giảm giá thuê cho khách hàng. Danh mục đầu tư sẽ được công ty điều chỉnh theo hướng tập trung vào tiền gửi ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn vốn. Như chúng tôi đã đề cập, tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục vào cuối năm 2019 nếu được duy trì sẽ làm tăng rủi ro cho hoạt động kinh doanh cổ phiếu trong điều kiện thị trường chứng khoán biến động mạnh và khó lường trong năm nay. Lãi suất tiền gửi nhiều khả năng sẽ giảm mạnh theo các chính sách kích thích kinh tế của chính phủ, kéo theo sự suy giảm lợi suất đầu tư của công ty.

Nguồn VDSC, Chứng+

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here