Các loại lệnh trên thị trường Chứng khoán

0
721

Như đã biết, chứng khoán Việt Nam tổ chức giao dịch trên 3 sàn là HOSE, HNX và UpCom. Mỗi sàn lại có các loại phiên giao dịch khác nhau. Mỗi phiên giao dịch lại sử dụng các loại lệnh chứng khoán khác nhau. Vậy các loại lệnh đó là gì và sử dụng thế nào cho đúng? Bài viết này sẽ hướng dẫn các Bạn một cách chi tiết nhất.

Ta có bảng tóm tắt các phiên giao dịch và các lệnh trong chứng khoán như sau:

Dễ thấy chúng ta có tất cả 8 loại lệnh:

  • Lệnh LO: Limit Order – Lệnh giới hạn
  • Lệnh ATO/ATC: At The Open/At The Close – Là lệnh mua bán bất chấp giá ở phiên định kỳ mở cửa hoặc đóng cửa.
  • Lệnh MP: Market Price Order – Lệnh Thị Trường
  • Lệnh MTL/MOK/MAK: Market To Limit/Match Or Kill/Match And Kill – Lệnh khớp liên tục ở HNX.
  • Lệnh PLO: Post Limit Order – Lệnh khớp sau giờ ở HNX.

1. Lệnh giới hạn (Lệnh LO)

Lệnh giới hạn (Limit Order – LO) là một loại lệnh thể hiện mong muốn mua bán ở mức giá tốt nhất mà người giao dịch thể chấp nhận được.

  • Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

  • Trật tự ưu tiên theo phương thức khớp lệnh đầu tiên là giá, đến thời gian và sau cùng là khối lượng. Nghĩa là nếu cùng mức giá đặt thì lệnh nào được hệ thống xác nhận trước (thời gian sớm hơn) sẽ khớp trước. Trong trường hợp cùng mức giá và cùng thời gian đặt thì lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên khớp trước

Ví dụ:

Bạn đặt mua 5.000 cổ phiếu giá 12.7 (12.700 VNĐ), màn hình sẽ hiển thị khối lượng giảm từ 6,04 (6040 cổ phiếu) còn 1,04 cổ phiếu. Bán cũng tương tự, Bạn đặt bán 5.000 cổ phiếu giá 12.65, màn hình sẽ hiển thị khối lượng giảm từ 99,17 còn 94,17 cổ phiếu.

Bạn đặt mua 10.000 cổ phiếu giá 12.8 chứ không phải là 12.7 thì sao?

Lệnh sẽ ưu tiên khớp mua hết 6040 cổ phiếu giá 12.7 trước, sau đó khớp hết khối lượng tại mức giá 12.75. Khớp hết khối lượng ở mức giá 12.75 rồi mới tới giá 12.8. Do đó, Bạn nhỡ tay đặt giá cao thì cũng sẽ ưu tiên khớp được các mức giá thấp trước.

2. Lệnh ATO và ATC – Các loại lệnh chứng khoán trong phiên mở cửa và phiên đóng cửa

Lệnh ATO

Lệnh ATO là lệnh khớp lệnh định kỳ trong phiên mở của. Nó là lệnh mua hoặc bán ở mức giá mở cửa. Hiện nay, chỉ có sàn HOSE là có phiên mở cửa với thời lượng 15 phút từ 9h-9h15.

Lệnh ATC

Lệnh ATC là lệnh khớp định kỳ trong phiên đóng cửa. Nó là lệnh mua hoặc bán ở mức giá đóng cửa. Phiên đóng cửa được áp dụng trên sàn HOSE và HNX với thời lượng cũng 15 phút từ 14h30-14h45.

* Chú ý:

Tại Sàn HSX: Lệnh đặt trước phiên ATC có thể hủy được lệnh, lệnh đặt trong phiên thì không hủy được Tại Sàn HNX: Lệnh đặt trước 2h40 chiều có thể hủy được, lệnh đặt sau 2h40 và trong phiên thì không hủy được.

3. Lệnh MP (Lệnh thị trường)

Lệnh MP (tiếng Anh: Market Price) là lệnh thị trường được áp dụng trong phiên khớp lệnh liên tục trên sàn HOSE. 

Nguyên lý hoạt động của lệnh MP:

Thứ nhất, Lệnh MP là lệnh khớp mua hoặc bán bằng mọi giá, sẽ ưu tiên khớp mua từ giá thấp đến giá cao và bán từ giá cao xuống giá thấp.

Thứ hai, Trong 1 lần đăt lệnh MP, nếu khối lượng cổ phiếu của lệnh vẫn chưa khớp hết với bên mua hoặc bán thì lệnh MP đó sẽ tự động chuyển thành lệnh LO. Giá của lệnh LO này được xác định bằng cách cộng hoặc trừ đi 1 bước giá của giá lệnh MP ban đầu tùy theo đó là lệnh MP mua hay bán. (Mua – Bán + ).

Thứ ba, Khi không có bên đối ứng thì chúng ta không thể nhập được lệnh MP. và hệ thống sẽ báo lỗi lập tức. Trong trường hợp cổ phiếu trong phiên giao dịch bị trắng bên mua hoặc bên bán thì bạn không thể sử dụng Lệnh MP được.

4. Lệnh MTL, MOK và MAK – Lệnh thị trường trên sàn HNX

Lệnh MTL (Market-To-Limit) là lệnh thị trường mà sau khi khớp nếu còn dư thì phần dư đó sẽ chuyển thành lệnh LO.

Lệnh MOK (Market-Of-Kill) là lệnh thị trường mà nếu nó không được thực hiện thì sẽ bị hệ thống tự động hủy ngay sau khi nhập

Lệnh MAK (Market and kill) là lệnh thị trường có thể được khớp toàn bộ hoặc chỉ một phần. Phần dư sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

Trên thực tế các loại lệnh giao dịch chứng khoán như MTL, MOK và MAK rất ít được sử dụng.

5. Lệnh PLO và phiên khớp lệnh sau giờ trên sàn HNX.

Lệnh PLO (Post Limit Order) là lệnh giao dịch trong phiên khớp lệnh sau giờ ở HNX. Giá của lệnh PLO được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch đó. Thời gian giao dịch của lệnh là từ 14h45 – 15h hằng ngày. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể đọc thêm: Lệnh PLO và Phiên khớp lệnh sau giờ.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here