SAB: Cập nhật ngành bia và dự kiến kết quả kinh doanh Q1/2020 đầy khó khăn

0
459

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG

Giá mục tiêu 1 năm: 214.400 Đồng/cp

Tăng: +26,6%

Giá tại ngày 05/03/2020: 169.000 Đồng/cp

Tóm tắt

Chúng tôi hạ khuyến nghị của ngành từ TRUNG LẬP xuống TIÊU CỰC trong thời gian tới do ảnh hưởng ngắn hạn của dịch virus Corona bùng phát cùng với việc thực hiện nghiêm ngặt nghị định 100.

Trong Q4/2019, SAB ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 9,7 nghìn tỷ đồng (-6,5% YoY) và 1,1 nghìn tỷ đồng (+18,7% YoY). Lũy kế, công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 37,9 nghìn tỷ đồng (+5,4% YoY) và 5,4 nghìn tỷ đồng (+22% YoY) trong năm 2019, hoàn thành 97% và 114% kế hoạch năm. Trong tình hình hiện tại đã nêu ở trên, ban lãnh đạo nhấn mạnh hơn nữa vào việc cắt giảm chi phí để bù đắp cho sự sụt giảm về doanh thu ước tính trong ngắn hạn.

Hiện tại chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 37,3 nghìn tỷ đồng (-2% YoY) và 5,64 nghìn tỷ đồng (+5,1% YoY) trong năm 2020. Giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu SAB là 214.400 đồng/cp (+10,5% so với giá hiện tại), sử dụng PE bình quân ngành hiện tại là 27 lần, tương đương khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Trong 3 tháng tới, giá cổ phiếu vẫn có khả năng bị ảnh hưởng bởi kết quả Q1/2020 ước tính không được thuận lợi.

Cập nhật ngành

Quan điểm của chúng tôi về ngành bia trong năm 2020 là TRUNG LẬP. Kể từ khi Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, chúng tôi đã lưu ý rằng sản lượng tiêu thụ bia giảm đáng kể so với năm ngoái. Ngoài ra, chúng tôi quan sát trước kỳ nghỉ Tết, nhiều siêu thị và các đại lý đã giảm giá cao để xử lý hàng tồn kho còn sót lại. Nhìn chung, số tiền phạt từ Nghị định 100 tăng gấp đôi so với quy định cũ và thời gian treo bằng tối đa hiện tại đã tăng từ 6 đến 24 tháng. Những quy định nghiêm ngặt này đã khiến người tiêu dùng thay đổi hành vi, ít nhất là trong ngắn hạn. Cùng với sự lây lan của virus Corona, người tiêu dùng sẽ dành ít thời gian hơn ở chỗ công cộng và tụ họp, điều này gây bất lợi cho ngành bia, ít nhất là trong Q1/2020. Theo BHN, sản lượng tiêu thụ bia dự kiến giảm 30% YoY trong tháng 1/2020. SAB cũng ghi nhận sản lượng tiêu thụ bia kém trong tháng 1/2020 từ các kênh ngoài cơ sở và đại lý cấp 1, do đó SAB đã phân bổ sản lượng tiêu thụ thấp hơn cho các nhà máy bia trong Q1/2020. Do đó, chúng tôi hạ khuyến nghị cho ngành từ TRUNG LẬP xuống TIÊU CỰC trong thời gian tới.

Cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư Q4/2019 của SAB

Gần đây SAB đã tổ chức cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư để cập nhật kết quả kinh doanh Q4/2019. Đây là những điểm chính:

Nguồn: SAB, SSI Research

Trong Q4/2019, SAB ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 9,7 nghìn tỷ đồng (-6,5% YoY) và 1,1 nghìn tỷ đồng (+18,7% YoY). Lũy kế, công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 37,9 nghìn tỷ đồng (+5,4% YoY) và 5,4 nghìn tỷ đồng (+22% YoY) trong năm 2019, hoàn thành 97% và 114% kế hoạch năm. Mức giảm của doanh thu thuần trong Q4/2019 là do (1) sản lượng tiêu thụ giảm và (2) hợp nhất nhà máy bia Lâm Đồng (LD) từ công ty liên kết sang công ty con, dẫn đến sự thay đổi trong việc ghi nhận doanh thu. Chúng tôi lưu ý rằng doanh thu thuần hợp nhất trên báo cáo tài chính là lợi nhuận gộp nhợp nhất, thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn. Trước đây, khi nhà máy bia Lâm Đồng là công ty liên kết, doanh thu của nhà máy bia này được ghi nhận vào giá vốn hàng bán của SAB cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt, và SAB ghi nhận doanh thu gộp cho người tiêu dùng trừ đi thuế tiêu thụ đặc biệt; hiện tại nhà máy bia Lâm Đồng trở thành công ty con, SAB hợp nhất doanh thu gộp của nhà máy bia này cho người tiêu dùng, thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn. Việc sắp xếp này khiến doanh thu thuần thấp hơn. Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 21% trong Q4/2018 lên 26,2% trong Q4/2019, nhờ giá bán trung bình tăng khoảng 1-2% cho các thương hiệu được lựa chọn và chi phí nguyên liệu đầu vào thấp hơn (giá mạch nha giảm 4% YoY và giá nhôm giảm 10% YoY trong Q4/2019, theo IndexMundi). Trong ngắn hạn, với ảnh hưởng của virus Corona và Nghị định 100, chiến lược tiết kiệm chi phí sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của công ty. Theo ban lãnh đạo, giá mạch nha và hoa bia ước tính tiếp tục giảm trong năm nay, do đó tiết kiệm chi phí nguyên liệu đầu vào là khá chắc chắn.

Gần đây SAB đã cập nhật chuỗi cung cấp và hệ thống quản lý kho có khả năng hiển thị hàng tồn kho theo thời gian thực tế, tăng năng suất, giảm lỗi vận hành, cải thiện dịch vụ kho và phối hợp với các bên liên quan tốt hơn. Điều này giảm thêm chi phí hoạt động khiến lợi nhuận ròng cải thiện từ 8,8% trong Q4/2018 lên 11,2% trong Q4/2019. Trong tương lai, một dự án công nghệ thông tin lớn đã được triển khai trong Q4/2019 và sẽ hoàn thành trong năm 2020 để chuyển đổi toàn bộ hệ thống của SAB (tập trung hóa, đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa). Như vậy, có nhiều dư dịa hơn để tiết kiệm chi phí trong những năm tới.

Trong dài hạn (1-2 năm tới), SAB có kế hoạch mở rộng thêm 3 nhà máy bia có hiệu quả và chất lượng cao về sản xuất và địa điểm (nhà máy bia ở Sóc Trăng, Củ Chi và Quảng Ngãi) và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho những nhà máy này để giảm chi phí và bảo tồn năng lượng.

Quan điểm đầu tư

Với ảnh hưởng bất lợi của virus Corona và Nghị định 100, chúng tôi cho rằng doanh thu của SAB sẽ giảm trong Q1/2020. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế sẽ được cải thiện trong những quý cuối năm nhờ quyết tâm và nỗ lực tiếp tục cắt giảm chi phí. Hiện tại chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 37,3 nghìn tỷ đồng (-2% YoY) và 5,64 nghìn tỷ đồng (+5,1% YoY) trong năm 2020.

Giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu SAB là 214.400 đồng/cp (+26,6% so với giá hiện tại), trong 3 tháng tới, giá cổ phiếu vẫn có khả năng bị ảnh hưởng do kết quả kinh doanh Q1/2020 không được thuận lợi.

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+