CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH LÀ GÌ?

0
703
Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào một tài sản cơ sở nhằm chia sẻ rủi ro giữa người mua và người bán. Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia phái sinh đối với việc thanh toán và chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.
Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại… hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất…
Chứng khoán phái sinh bao gồm 4 loại chính:
  • Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản ở một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá được xác định trước ngay ở thời điểm hiện tại.
  • Hợp đồng tương lai là hợp đồng kỳ hạn được chuẩn hóa, niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Xem thêm thông tin tại đây.
  • Hợp đồng quyền chọn: Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai theo mức giá được xác định trước. Người bán hợp đồng có nghĩa vụ thực hiện giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm quyền chọn mua và quyền chọn bán. Xem thêm thông tin tại đây.
  • Hợp đồng hoán đổi là một thỏa thuận giữa hai bên về việc hoán đổi các dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai. Hợp đồng sẽ quy định rõ thời điểm hoán đổi dòng tiền và phương pháp tính toán cụ thể.
Trong đó, hợp đồng tương lai sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, cụ thể là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu VN30. Sản phẩm này được lựa chọn trước tiên do tính chất sản phẩm đơn giản, tài sản cơ sở đều là công cụ có độ rủi ro thấp và có tính đại diện cao. Nguyên tắc giao dịch Hợp đồng tương lai cũng không quá khác biệt so với giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở. 
Lợi ích khi giao dịch chứng khoán phái sinh
Làm thế nào để tham gia giao dịch phái sinh?
2. Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán phái sinh
3. Chuyển tiền ký quỹ lên VSD trong Web hoặc App
4. Đặt lệnh Long hoặc Short
5. Rút tiền từ VSD về tài khoản chứng khoán
6. Rút tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng hoặc rút trược tiếp tại quầy công ty chứng khoán.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here