CII – Phân tích và đánh giá năm 2022

0
463

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (CII) đạt 1.660 tỷ đồng (-16%), lợi nhuận sau thuế đạt 812 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần. Trong đó, hai nguồn thu chính là từ thu phí giao thông và kinh doanh bất động sản lần lượt tạo ra 706 tỷ đồng và 667 tỷ đồng doanh thu, tương ứng tăng 27% và giảm gần 40% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của CII đạt 30.193 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 411 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Giá trị hàng tồn kho ghi nhận mức 4.051 tỷ đồng, chủ yếu là các bất động sản dở dang (gồm chi phí đầu tư và phát triển) của dự án Khu nhà ở Chung cư tại 3.15 (The River Thủ Thiêm) với giá trị 2.685 tỷ đồng. Ngoài ra, CII còn 615 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh là giá trị gốc của hơn 24 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn River.

Tổng nợ phải trả của CII đạt 21.166 tỷ đồng, chiếm khoảng 72% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay là 14.780 tỷ đồng, gần 73% là nợ vay dài hạn. Nợ vay dài hạn đến từ trái phiếu là 4.405 tỷ đồng và trái phiếu sắp đến hạn trả là 2.527 tỷ đồng. Doanh nghiệp có 139 tỷ đồng nợ xấu, với giá trị có thể thu hồi là 37 tỷ.

Năm 2022, CII lên kế hoạch năm với tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng và lãi ròng gần 757 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc hai quý, công ty đã thực hiện được 21% mục tiêu doanh thu và 95% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Một vài điều lưu ý đối với CII:

  • Dự án BOT đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (TL-MT) bắt đầu thu phí từ ngày 09/08/2022, nhưng có thể CII sẽ không hợp nhất dự án này vào báo cáo tài chính năm 2022 vì việc hợp nhất cần có sự chấp thuận của cơ quan chức năng, vốn tốn nhiều thời gian.
  • Trong năm 2023, dự báo doanh thu giảm 44% YoY xuống 3,5 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 84% YoY xuống 123 tỷ đồng do bàn giao bất động sản nhà ở, lãi thoái vốn tài chính giảm YoY và năm 2023 CII không còn khoản lợi nhuật đột biến 800 tỷ đồng thu được được từ việc thoái vốn khỏi NBB.
  • Định giá hiện tại là hợp lý.

Đồ thị kỹ thuật

CII giảm mạnh từ vùng cản MA(200) và MACD cắt xuống cho tín hiệu điều chỉnh giảm trung hạn. Ngắn hạn, CII về vùng hỗ trợ mạnh cho tín hiệu phục hồi, dòng tiền vào tích cực. Mục tiêu phục hồi về vùng 21, hỗ trợ mạnh 18.3.

Báo cáo phân tích nhằm mục đích cung cấp thông tin, Quý nhà đầu tư nên sử dụng như một nguồn tham khảo.

Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch thành công hơn nữa!

 

Xem thêm: