CII: KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 PHỤC HỒI

0
403

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ
Chí Minh – CII

A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
KQKD năm 2018 kém khả quan với tổng doanh thu (bao gồm doanh thu tài chính
và doanh thu khác) là 3.549 tỷ đồng (giảm 19,2%) và LNST của cổ đông công ty mẹ
là 95 tỷ đồng (giảm 93,7%), theo đó lần lượt chỉ hoàn thành 55,1% và 7,8% kế
hoạch cả năm của Công ty.
Môi trường pháp lý chặt chẽ hơn đã ảnh
hưởng đến tiến độ xây dựng các dự án của CII trong năm ngoái, từ đó ảnh hưởng
đến kết quả kinh doanh.
II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
– Chờ cập nhật
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Kế hoạch doanh thu 2019 đạt 5.400 tỷ đồng, tăng trưởng 52,2% (gồm doanh thu tài chính và doanh thu
khác). LNST của cổ đông công ty mẹ là 717 tỷ đồng (tăng trưởng 655%)
do:
·
Công ty dự kiến 90-95% đóng góp lợi nhuận là từ mảng BĐS. Công ty cho biết sẽ hạch toán lợi nhuận đáng kể từ công ty liên kết, NBB
(CII hiện nắm 49% cổ phần và dự kiến sẽ tăng lên 64%) do công ty này sẽ hạch
toán một số lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án trong năm nay. Hơn nữa, CII cũng
sẽ hạch toán lợi nhuận từ một phần dự án River Park tại Thủ Thiêm mà Công ty
hợp tác với Hongkong Land. Tuy nhiên, Công ty cũng lưu ý rằng kế hoạch kinh
doanh chỉ hoàn thành nếu không phát sinh những thay đổi bất lợi trong chính
sách quản lý của nhà nước.
·
Cổ tức tối đa là 32% mệnh giá cho năm 2019 (bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt) do
Công ty không trả cổ tức trong năm 2018. Công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 vào
cuối năm 2019 và chi trả đợt 2 trong năm 2020.
– CII phát
hành riêng lẻ 500 triệu trái phiếu không chuyển đổi. Phát hành thành công 1.150
tỷ đồng, được Guarantco bảo lãnh thanh toán: 100% giá trị phát hành; Lãi suất
7.5%, thời hạn 10 năm.
– Dự báo doanh thu thuần năm 2019 tăng
trưởng 4,7% đạt 2.812 tỷ đồng và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 608%
đạt 673 tỷ đồng.
Theo
đó, EPS pha loãng dự phóng 2019 là 2.274đ, tương đương P/E pha loãng là 10,2
lần tại thị giá hiện tại.
·
Quan điểm: Nắm giữ với giá trị hợp lý của cổ phiếu
là 27.700đ/cp
. Do triển vọng tích cực hơn trong năm 2019 khi phần lớn lợi nhuận là đóng góp
của mảng BĐS. Giá cổ phiếu CII có xu hướng biến động mạnh do LNST không đều và
thường là nhờ đóng góp lớn của lợi nhuận tài chính. Trong khi đó, gánh nặng nợ
do tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu vẫn ở mức cao là 1,6 lần
đáng lo ngại
– HSC, DIEPDV
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY

B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
– Đồ thị cổ phiếu luôn biến động từng ngày do
đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá gần và sát nhất.