TNG: TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG TỐT

0
434
CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG – TNG
A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I.
KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
Năm 2018, TNG đạt 3.613 tỷ đồng
doanh thu thuần tăng 45,2% so với cùng kỳ, LNST đạt 180,7 tỷ đồng tăng 57% so với
năm 2017 tương đương EPS đạt 3.663 đồng, hoàn thành vượt 31,4% mục tiêu về
doanh thu và vượt tới 42,3% mục tiêu về lợi nhuận..
II.
KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
Q1/2019, Doanh thu đạt 806 tỷ (+34% YoY), LNST 37 tỷ (+72% YoY)
nhờ biên gộp được cải thiện từ mức 17.5% lên 19%. Giá trị đơn hàng ký đến thời
điểm hiện tại phân bổ cho sản xuất đến hết T9/2019 là 161 triệu USD.
– Công
ty ước tính doanh thu 6T2019 đạt 2,200 tỷ đồng (+48% YoY)..
III.
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Năm 2019, Kế hoạch doanh thu đạt
4,154 tỷ (+15% YoY), lợi nhuận sau thuế 208 tỷ (+15.4% YoY), cổ tức dự kiến
16-20%.
·
Đầu tư mở rộng: (1) Nâng công suất
NM Đồng Hỷ từ 9 lên 30 chuyền may (+10% công suất); (2) Dự án TNG Võ Nhai quy
mô 32-36 chuyền may, dự kiến triển khai cuối 2019 và 2020.
·
Phát hành tăng vốn: (1) phát hành
cho cổ đông hiện hữu 10%; (2) phát hành ESOP 5%.
·
Tái cấu trúc các mảng hoạt động
khác: TNG Fashion & bất động sản.
– Đánh giá BSC:
·
BSC
dự báo doanh thu thuần năm 2019 của TNG đạt 4,366 tỷ đồng (+20.9% YoY) dựa trên
giả định đơn hàng dệt may xuất khẩu ký kết trong năm đạt 182 triệu USD (+20.1%
YoY), mảng thời trang nội địa TNG Fashion đạt 148 tỷ doanh thu (+10% YoY). LNST
dự báo đạt 231.5 tỷ (+28.1% YoY), tương ứng với EPS = 3,492 đồng/CP, EPS pha
loãng =2,931 đồng/CP. 
·
Luận
điểm đầu tư: (1) Tình hình đơn hàng khả quan: Giá trị đơn hàng đã được xác nhận
đến thời điểm hiện tại, phân bổ cho sản xuất đến hết T9/2019 là 161 triệu USD
(tương đương 3,700 tỷ); (2) Mở rộng công suất nhằm đáp ứng tăng trưởng đơn
hàng: Nâng công suất NM Đồng Hỷ từ 9 lên 30 chuyền may (+10% công suất) giúp
công ty đáp ứng tốt hơn tăng trưởng đơn hàng trong thời gian tới.
·
Rủi
ro đầu tư: (1) Tốc độ tăng trưởng đơn hàng chậm hơn tốc độ mở rộng nhà máy mới
gây áp lực lên lợi nhuận do hoạt động dưới mức tối ưu hoặc phải giảm giá để
giành được đơn hàng; (2) Rủi ro tài chính: hệ số Nợ/ Tổng tài sản khoảng 0.7,
cao hơn so với trung bình một số doanh nghiệp cùng ngành là 0.65.
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
– Đồ thị cổ phiếu luôn biến động từng
ngày do đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách quan nhất.

– Nguồn BSC, DiepDv – 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here