TRC: TĂNG TRƯỞNG KÉM DO SẢN LƯỢNG VÀ THANH LÝ GIẢM

0
362

CTCP CAO SU TÂY NINH – TRC

A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
Doanh
thu hợp nhất 2018 đạt 468,6 tỷ đồng, (-5,3% yoy), LNST thuộc về cổ đông công ty
mẹ đạt 120,0 tỷ đồng (-17,2% yoy). Trong đó:
·
Doanh thu thuần đạt 353,1 tỷ đồng, giảm 12,9%
yoy, chủ yếu do doanh thu mảng khai thác và chế biến mủ cao su. Trong năm 2018
sản lượng tiêu thụ của TRC đạt 10.285 tấn (+8,8% yoy) nhưng giá bán bình quân
chỉ đạt 32,5 triệu đồng/tấn (-19,3% yoy).
·
Doanh thu tài chính đạt 9,1 tỷ đồng, tăng
82,0% yoy.
·
Thu nhập khác đạt 106,4 tỷ đồng, tăng 26,1%
yoy chủ yếu do thu nhập do thanh lý vườn cây cao su đạt 102,4 tỷ đồng (+38,4%
yoy).
·
Lợi nhuận từ hoạt động khai thác và chế biến
mủ cao su trong năm 2018 giảm 50,0% yoy, tuy nhiên khoản lợi nhuận khác (chủ
yếu từ thanh lý vườn cây cao su) tăng mạnh giúp LNST thuộc về cổ đông công ty
mẹ chỉ giảm 17,2% yoy.
II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ
I/2019
Doanh
thu công ty mẹ Quý I đạt 72,9 tỷ đồng (-16,7% yoy) và LNTT đạt 3,5 tỷ đồng
(-71,1% yoy), hoàn thành lần lượt 18,7% và 4,2% chỉ tiêu tổng doanh thu và LNTT
đặt ra. Nguyên nhân LNTT giảm mạnh: (1) lợi nhuận từ hoạt động khai thác và chế
biến mủ cao su giảm 45,2% yoy; (2) lợi nhuận khác giảm 86,8% yoy, do không còn
ghi nhận khoản thanh lý tài sản cố định (5,4 tỷ đồng) như quý 1/2018.
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH 2019
– Trong năm 2019, TRC đặt kế hoạch cản
lượng tiêu thụ đạt 9.480 tấn, giảm 7,8% yoy, tổng doanh thu đạt 389,76 tỷ đồng,
giảm 16,8% yoy và lợi nhuận trước thuế đạt 83,8 tỷ đồng, giảm 41,5% yoy.
TRC đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng
tiền 2.300 đồng/cổ phiếu (đã tạm ứng 1.500 đồng/cp vào tháng 12/2018). Kế hoạch
chi trả cổ tức bằng tiền 1.500 đồng/cổ phiếu.
Đánh giá về khả năng đạt kế hoạch 2019:
·
Năm 2019, hoạt động khai thác và chế biến
mủ cao su dự báo khó khăn do sản lượng tiêu thụ dự báo giảm dù giá bán dự báo
tăng nhẹ so với năm 2018. Lợi nhuận từ thanh lý cây cao su năm 2019 dự kiến sẽ
thấp hơn năm 2018 do diện tích thanh lý giảm.
·
Dự án đầu tư mở rộng tại Campuchia đã đi vào khai thác
trong quý 1/2019, tuy nhiên  khả năng cao
dự án này sẽ chưa đóng góp nhiều vào doanh thu và lợi nhuận cho TRC năm 2019 do
diện tích khai thác dự kiến chỉ khoảng 473 ha (chiếm 7% trên tổng diện tích
trồng cao su của dự án).
·
Tỷ lệ cổ tức/thị giá ổn định thu hút được các nhà đầu tư
trung và dài hạn với mong muốn có mức thu nhập ổn định hằng năm.
·
Yếu tố cần theo dõi: Biến động giá cao su thiên nhiên. Thanh
khoản cổ phiếu thấp.
– Nguồn FPTS, DiepDv –
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT
VÀI CÔNG TY
Đang cập nhật
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
– Đồ thị cổ phiếu luôn
biến động từng ngày do đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách quan
nhất.
C. BÁO
CÁO NGÀNH LIÊN QUAN

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here