CTD – Phân tích và định giá năm 2022

0
248

Quý II/2022, CTD ghi nhận doanh thu đạt 3.280 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 23,83 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 44,89 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 195,5% ( tăng lên 360,49 tỷ đồng), CTD ghi nhận lỗ vì liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến. Theo thuyết minh của CTD, doanh nghiệp này đã trích lập dự dự phòng tới 256,52 tỷ đồng, tăng thêm 240,23 tỷ đồng. Đặc biệt, CTD có trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 242 tỷ đồng cho dự án D’Capitale, lũy kế trích lập đã đủ dư nợ 484 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này lại đem một số lượng tiền rất lớn để đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán nên cũng phải trích lập thêm khoản dự phòng. Theo đó, CTD đã đem 219 tỷ đồng đi đầu tư cổ phiếu và phải trích lập khoản dự phòng rất lớn. Cụ thể CTD đã chi 30,47 tỷ đồng để mua cổ phiếu FPT, 29,99 tỷ đồng cổ phiếu TCB và trích lập dự phòng 7,95 tỷ đồng. CTD tiếp tục đầu tư 22,36 tỷ đồng cổ phiếu MWG và đầu tư 136,78 tỷ đồng các cổ phiếu khác, đã trích lập dự phòng 12,5 tỷ đồng. Trước đó, khoản mục đầu tư chứng khoán chưa thấy CTD ghi nhận.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn CTD tại ngày 30/6/2022 đã tăng thêm 1.312 tỷ đồng so với số đầu kỳ. Trong đó, xuất hiện khoản vay nợ dài hạn gần 530 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu dài hạn 493,7 tỷ đồng, với lãi suất cố định 9,5%/năm, không tài sản đảm bảo và đáo hạn vào tháng 1/2025.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, CTD ghi nhận doanh thu đạt 5.193,15 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,44 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ.

Năm 2022, CTD đặt kế hoạch doanh thu 15.010 tỷ đồng, tăng trưởng 65% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện trong năm 2021. Kết thúc 6 tháng đầu năm, CTD mới hoàn thành được 27,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Với hoạt động kinh doanh trên, giá hiện tại đánh giá là hợp lý.

Đồ thị kỹ thuật:

Chỉ báo MACD và RSI đang cắt xuống cho tín hiệu tiêu cực trong ngắn hạn, giá cổ phiếu cũng đang gặp cản mạnh vùng MA(200) nên rủi ro vẫn còn hiện hữu. Tham gia đầu tư khi CTD vượt 73 khối lượng đạt 650k, hỗ trợ mạnh 65.8.

Báo cáo phân tích nhằm mục đích cung cấp thông tin, Quý nhà đầu tư nên sử dụng như một nguồn tham khảo.

Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch thành công hơn nữa!

 

Xem thêm: