CTD và HBC: Cập nhật KQKD 2019 trước diễn biến chưa rõ ràng của ngành bất động sản

0
396

Kết quả kinh doanh năm 2019

Hai công ty xây dựng đầu ngành gồm CTCP Xây Dựng Coteccons (CTD: HOSE) và CTCP Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình (HBC: HOSE) đã không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 và cả hai công ty đều ghi nhận mức giảm lợi nhuận đáng kể với triển vọng chưa rõ ràng của ngành bất động sản. Đối với lợi nhuận sau thuế năm 2019, CTD và HBC lần lượt chỉ đạt 55% và 57% mục tiêu của công ty. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế ở mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua.

  • CTD ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 23,7 nghìn tỷ đồng (-16,9% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 711 tỷ đồng (-52,9% YoY). Rõ ràng rằng điều này cho thấy tỷ suất lợi nhuận ròng giảm rất nhiều, từ 5,3% trong năm 2018 xuống 3% trong năm 2019 (so với mức bình quân năm 2015-2018 là 5,9%). Tuy nhiên, công ty không công bố bất kỳ số liệu cập nhật về giá trị chuyển tiếp sang năm 2020 hay giá trị các hợp đồng ký mới trong năm 2019.
  • Năm 2019, doanh thu thuần của HBC tăng nhẹ lên mức 18,6 nghìn tỷ đồng (+1,9% YoY); trong khi lợi nhuận sau thuế giảm mạnh xuống mức 407 tỷ đồng (-34,4% YoY). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong Q4/2019 của HBC tăng 30,1% YoY nhờ khoảng thu nhập bất thường từ dự án bất động sản. Nếu loại khoản thu nhập bất thường này, mức lợi nhuận sau thuế trong Q4/2019 và lũy kế cả năm 2019 giảm lần lượt là 48% YoY và 40% YoY. Điều này cho thấy tỷ suất lợi nhuận ròng trong năm 2019 khá thấp ở mức xấp xỉ 1,7% so với 2,9% trong năm 2018 và mức bình quân trong giai đoạn 2015-2018 là 3%. Một lần nữa, cần lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận ròng được trình bày không bao gồm lợi nhuận từ mảng bất động sản. Trong năm 2019 giá trị ký mới đạt 11 nghìn tỷ đồng (-48,2% YoY) và tổng giá trị chuyển tiếp sang 2020 là 17,7 nghìn tỷ đồng (-27,1% YoY), tương đương với 1 năm doanh thu. Tỷ lệ giá trị ký mới/ doanh thu ghi nhận ở năm 2019 là 0,63 lần, thấp hơn mức 1,16 lần trong năm 2018.

Quan điểm của chúng tôi

Với mức giá đóng cửa gần nhất vào ngày 5/3/2020, CTD đang giao dịch với mức P/E luỹ kế 12T là 7,7 lần so với mức bình quân lịch sử 5 năm là 9 lần, và mức bình quân các công ty cùng ngành trong khu vực ASEAN là 10,7 lần. Với mức giá trị sổ sách (BVPS) hiện tại là 110.300 đồng và tiền mặt trên mỗi cổ phiếu là 52.900 đồng thì có vẻ CTD đang ở mức định giá khá hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu CTD đến khi công ty có những giải pháp cuối cùng đối với sự bất đồng giữa HĐQT và cổ đông lớn của công ty là Kustocem. Đây là một trong những rủi ro giảm giá chính mà nhà đầu tư cần nhận ra trong giai đoạn vừa qua, kèm với triển vọng chưa rõ ràng của ngành bất động sản và ngành xây dựng cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

HBC đang giao dịch với mức P/E luỹ kế 12 tháng là 5,4 lần so với mức bình quân lịch sử 5 năm là 8,7 lần và mức bình quân các công ty cùng ngành trong khu vực ASEAN là 10,7 lần. Hiện tại thị giá cổ phiếu HBC đang thấp hơn mức giá trị sổ sách (BVPS) là 15.600 đồng. Tuy nhiên, công ty vẫn đang đối mặt với nhu cầu vốn lưu động cao và gánh nặng chi phí lãi vay trước triển vọng chưa rõ ràng của ngành bất động sản.

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here