CTG – Phân tích và định giá cho năm 2022

0
262
Điều chỉnh giảm NIM do tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ lãi suất – Cập nhật
1. Điều chỉnh giảm 1,4% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) xuống 41.600 đồng/cổ phiếu nhưng giữ nguyên khuyến nghĩ MUA.

2. Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu là do tổng dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2026 giảm 5,8% và điều chỉnh giảm P/B mục tiêu đối với CTG từ 1,7 lần xuống 1,5 lần, một phần được bù đắp bởi tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến giữa năm 2023.

3. Điều chỉnh giảm LNST năm 2022 5,2% xuống 20,6 nghìn tỷ đồng (+46,5% YoY) so với báo cáo trước đó chủ yếu do dự báo NIM năm 2022 giảm 3,7% sau khi NIM được điều chỉnh giảm 12 điểm cơ bản, được bù đắp một phần bởi thu nhập phí ròng (NFI) tăng 1,4% và lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 35,9%.

4. Rủi ro chính: (1) Ngân hàng không thể nâng tỷ lệ cho vay bán lẻ và/hoặc tỷ lệ CASA; (2) phí ứng trước từ thương vụ bancasurrance không lớn như dự kiến; (3) tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến; (4) các gói hỗ trợ khách hàng vào năm 2022 cao hơn kỳ vọng của chúng tôi.

Nguồn VCSC – 31.05.2022

Đồ thị kỹ thuật CTG:

  • Phục hồi dòng tiền vào yếu. Kháng cự vùng 28, ngắn hạn vùng này rung lắc vượt qua mục tiêu hướng tới vùng 30-31.

Lợi nhuận Quý 1 giảm so với nền cao cùng kỳ

1. Ngân hàng Vietinbank đã công bố báo cáo tài chính Quý 1/2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 4.664 tỷ đồng (-27,8% yoy). LNST của Vietinbank sụt giảm do nền cùng kỳ ở mức rất cao cũng như chi phí dự phòng tăng mạnh.

2. Quý 1/2022, tín dụng Vietinbank tăng 9,1% YTD, đây là mức tăng trưởng tín dụng trong một quý cao nhất từ giữa năm 2018 tới nay và cao gần gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 5%.

3. Tỷ lệ nợ xấu cuối Quý 1/2022 ở mức 1,25%, giảm 1 bps so với cuối năm 2021. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 180% cuối năm 2021 lên 197% cuối Quý 1/2022. Nợ gốc tái cơ cấu cuối Quý 1/2022 giảm về mức 8,4 nghìn tỷ đồng so với mức 10,3 nghìn tỷ đồng cuối năm 2021.

4. Quý 1/2022, NIM của CTG ở mức 2,56%, giảm 26 bps so với cuối năm 2021 và giảm 62 bps so với cùng kỳ. Sự thu hẹp NIM là do chi phí vốn không thay đổi nhưng lợi suất tài sản sinh lợi giảm. Trong Quý 1, lợi suất tài sản sinh lợi ở mức 5,83%, giảm 26 bps so với cuối năm 2021. Lợi suất tài sản sinh lợi sụt giảm do Vietinbank vẫn tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế cũng như thực hiện thoái lãi dự thu.

5. Ban lãnh đạo Vietinbank chia sẻ rằng phí trả trước sẽ được ghi nhận trong 5 năm. Kỳ vọng rằng Vietinbank sẽ bắt đầu ghi nhận phí trả trước trong Quý 2/2022.

6. CTG đã có sự điều chỉnh đáng kể cùng với sự điều chỉnh của thị trường chung kéo mức P/B về còn 1,33. Đây là mức định giá hấp dẫn cho một trong những ngân hàng lớn nhất hệ thống và có sự cả thiện mạnh mẽ nhất trong vài năm qua. BVSC đang xem xét lại dự báo cũng như định giá và sẽ cập nhật trong báo cáo tới.

Nguồn BVSC – 06.05.2022

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here