Danh mục đầu tư tháng 5 – 6 năm 2022

0
601

Một trong những phương pháp để xây dựng được danh mục đầu tư Chứng+:

  1. Phương pháp SEPA: Click tại đây
  2. Phương pháp CANSLIM:  Click tại đây
  3. Phương pháp của Phil Town với tiêu chí 4M: Click tại đây

Đọc tham khảo chiến lược và kinh nghiệm đầu tư: Click tại đây

 

Thông tin liên hệ: 

Đào Văn Điệp – Chuyên viên tư vấn chứng khoán SSI

☎ SĐT: 0982.678.158

? Email: diepdv@ssi.com.vn

☎ Cộng đồng Chứng khoán: https://www.facebook.com/groups/chungcong/

? Link mở tài khoản Online: Click tại đây