DPM: KẾT QUẢ KINH DOANH Q3/2019 THẤP HƠN ƯỚC TÍNH

0
386

Giá tại ngày 24/10/2019): 14.350 Đồng/cp

Gần đây, DPM đã công bố kết quả tài chính quý 3, với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1.893 tỷ đồng (-14% YoY) và 75 tỷ đồng (-60% YoY). Lũy kế 9T2019, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 5.399 tỷ đồng (-23% YoY) và 173 tỷ đồng (-74% YoY), hoàn thành 64% và 76% kế hoạch năm 2019.

Sản lượng tiêu thụ trong quý ảm đạm do lượng tiêu thụ phân bón kém, giảm 20% YoY. Điều này là do giá các sản phẩm nông nghiệp chính giảm, như gạo (-10% YoY), hạt tiêu (-16% YoY) và cà phê (-4% YoY). Cùng với điều kiện thời tiết kém thuận lợi, khiến người nông dân giảm sử dụng phân bón trên cây trồng.

Biên lợi nhuận gộp trong quý 3/2019 là 16,6%, thấp hơn nhiều so với 22,4% trong quý 3/2018, nhưng đã phục hồi từ mức thấp kỷ lục 13,6% của quý 2/2019. Mặc dù giá khí đầu vào giảm 5%, giá bán trung bình ure lại giảm hơn 12% YoY, do đó tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý 3/2019 giảm so với quý 3/2018.

Do DPM không giải ngân đầu tư lớn trong năm 2019, số dư tiền mặt và thu nhập lãi đã dần cải thiện so với đầu năm. Do đó, khoản lỗ tài chính ròng 1,5 tỷ đồng đã chuyển sang lãi 7,7 tỷ đồng trong Q3/2019.

Tỷ lệ chi phí SG&A trên doanh thu giảm từ 13,7% trong Q3/2018 xuống còn 13,1% trong Q3/2019, do công ty tiếp tục cắt giảm chi phí để duy trì thu nhập.

Quan điểm đầu tư

Trước đây chúng tôi ước tính lợi nhuận quý 3/2019 có thể phục hồi nhờ giá dầu thấp. Tuy nhiên, giá nông sản phẩm giảm làm giảm nhu cầu phân bón, do đó kéo giảm sản lượng tiêu thụ phân bón và giá bán. Do đó, kết quả kinh doanh Q3/2019 thấp hơn ước tính của chúng tôi.

Do KQKD Q3/2019 ở mức thấp, chúng tôi sẽ điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận năm 2019 cho DPM trong báo cáo sắp tới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng lợi nhuận năm 2020 có thể phục hồi so với KQKD ảm đạm và một năm đầy thách thức như 2019. Chúng tôi dự báo khả năng phí vận chuyển giảm xuống dưới 1,40 USD/ mmbtu, có thể sẽ có lợi cho DPM về mặt giá khí đầu vào giảm. Ngoài ra, DPM đang làm việc với công ty bảo hiểm để xin bồi thường cho khoản lợi nhuận đã mất do sự cố gián đoạn sản xuất vào đầu năm nay.

 – SSI –