FPT: Cập nhật ĐHCĐ năm 2020 và tác động của dịch Covid-19

0
383

Tin cập nhật

Công ty đã tổ chức ĐHCĐ trực tuyến vào ngày 8/4/2020 qua hệ thống Cisco Webex. Hội đồng đã phê duyệt kế hoạch năm 2020 đối với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 32,45 nghìn tỷ đồng (+17,1% YoY) và 5,51 nghìn tỷ đồng (+18,1% YoY). Tuy nhiên, các mục tiêu kế hoạch năm 2020 được đặt ra trước khi dịch Covid-19 bùng phát và kế hoạch này sẽ được HĐQT chủ động điều chỉnh lại.

Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 được phê duyệt ở mức 20% trên mệnh giá, đây là một điều đáng ngạc nhiên đối với các nhà đầu tư mặc dù công ty đang đối mặt với các tác động của dịch Covid-19 tại các thị trường trong nước & nước ngoài.

Ước tính lợi nhuận năm 2020

Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi ước tính 29,9 nghìn tỷ đồng đối với tổng doanh thu thuần (+8% YoY) và 5,1 nghìn tỷ đồng (+8,7% YoY) đối với lợi nhuận trước thuế, với mức tăng trưởng EPS năm 2020 là 8,2% YoY. Tăng trưởng từ dịch vụ CNTT nước ngoài đối với doanh thu và lợi nhuận trước thuế được dự báo sẽ giảm còn 14,3% YoY so với mức dự báo trước đó dao động ở mức 25%-28% YoY. Căng thẳng leo thang do dịch bệnh ở các thị trường nước ngoài của FPT tạo áp lực lên ước tính của chúng tôi đối với chi tiêu công nghệ trên toàn thế giới trong ngắn hạn – đặc biệt ở Nhật Bản. Tuy nhiên về lâu dài, chúng tôi vẫn tin rằng các công ty nói chung sẽ chi tiêu cho các dịch vụ công nghệ thông tin và số hóa nhiều hơn để cải thiện hiệu quả hoạt động.

Tình hình tài chính lành mạnh, được xác định qua phân tích chỉ số thanh khoản và khả năng thanh toán

Tại thời điểm cuối năm 2019, hệ số thanh khoản nhanh và hệ số nợ/VCSH của FPT là 1 lần và 0,5 lần. Qua đó, FPT có số dư tiền mặt khá nhiều để chi trả cho cả các khoản vay ngắn hạn và dài hạn; tiền mặt ròng đạt 2,4 nghìn tỷ đồng.

Khuyến nghị

Đối với kịch bản cơ sở, tăng trưởng EPS 2020 ước tính ở mức 8,2%. Với giá đóng cửa ngày 8/4/2020, FPT đang giao dịch với mức P/E 2020 là 9,4 lần so với mức bình quân ngành trong khu vực là 20 lần. Khuyến nghị MUA, với giá mục tiêu mới là 64.000 đồng/cp, triển vọng tăng giá là 37%. Điều chỉnh giá mục tiêu mới xuống 10% so với giá mục tiêu trước đây là 71.300 đồng/cp để phản ánh tác động của dịch Covid-19.

Cơ hội khác: FPT có thể tận dụng nguồn nhân lực từ các công ty khởi nghiệp có quy mô nhỏ và hiện đang gặp tình trạng xấu do tác động của dịch bệnh

Nguồn SSI, Chứng +

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here