PNJ: QUAN ĐIỂM MUA VÙNG 98, UPSIDE 26.5%

0
676
  • Quan điểm Mua vùng 98.000 VNĐ/CP.
  • Giá mục tiêu 1 năm là 120.000 VNĐ/CP, Upside 22.45%.
  • Stoploss vùng 95.000 VNĐ, Rủi ro 3.06%.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

Xem thêm thông tin về hoạt động kinh doanh Tại đây

II. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
.
Nguồn Chứng+