GAS: Thiếu yếu tố hỗ trợ tăng trưởng trong năm 2020

0
405

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG

Giá mục tiêu 1 năm: 96.000 Đồng/cp

Tăng: +15,7%

Giá hiện tại (tại ngày 25/02/2020): 83.000 Đồng/cp

Tin cập nhật

GAS đạt 17,32 nghìn tỷ doanh thu thuần hợp nhất (-8,9% YoY) và 3,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (-5,2% YoY) trong Q4/2019. Trong khi cả sản lượng khí khô và LPG đ ingangso với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm là do giá dầu nhiên liệu (FO) giảm 38% YoY và giá khí đốt giảm 21% YoY trong quý.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019, GAS đạt 75,35 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái) và 12,16 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (+3,8% YoY). Sản lượng khí khô tăng 1,6% YoY và sản lượng LPG tăng 16,6% giúp bù đắp mức giảm giá FO (-13% YoY) và giá LPG (-21% YoY).

Tác động

Tính từ đầu năm 2020, giá FO bình quân tính theo đồng USD ở mức 308 USD/tấn, thấp hơn so với mức giả định của chúng tôi là 330 USD/tấn. Do triển vọng giá dầu có thể bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát dịch virus Covid-19 trong năm nay, và nhu cầu dầu từ Trung Quốc giảm, chúng tôi điều chỉnh giá FO giả định cho năm 2020 giảm từ 330 USD xuống 310 USD/tấn (-12% YoY). Trong báo cáo hàng tháng OPEC vào tháng 2/2020 đã cắt giảm đáng kể (-19%) dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2020, lý do chính là do sự bùng phát dịch virus Corona.

Ngoài ra, liên quan đến những thay đổi trong cơ chế giá đối với sản lượng khí trong bao tiêu (“take or pay”, chúng tôi giả định GAS sẽ tiếp tục ghi nhận theo giá thị trường mà các nhà máy điện đã ký hợp đồng kể từ tháng 3/2019 (chiếm một nửa tổng số sản lượng “take or pay”) trong năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại, các hợp đồng mới với các nhà máy điện còn lại (Phú Mỹ 2.2 và 3) vẫn chưa được ký kết.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận ròng ước tính tính cho năm 2020E cho công ty mẹ lần lượt đạt 68,6 nghìn tỷ đồng (-1% YoY) và 10,6 nghìn tỷ đồng (-11% YoY). So với dự báo trước đây của chúng tôi, chúng tôi giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt là -3,5% và -7,5%.

Quan điểm đầu tư

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 96.000 đồng/cp (từ 109.000 đồng/cp), dựa vào việc giảm ước tính 2020E và P/E mục tiêu là 17 lần và EV/EBITDA mục tiêu là 10 lần (từ 11 lần) phù hợp với sự điều chỉnh gần đây của các công ty cùng ngành trong khu vực. Do đó, giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu GAS là 96.000 đồng/cp, tăng 15,7% so với giá hiện tại. Giá cổ phiếu giảm 14% tính từ đầu năm, phần lớn phản ánh triển vọng giá dầu giảm, và do đó chúng tôi lặp lại khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

Tác động tăng đối với khuyến nghị: Giá dầu nhiên liệu và giá LPG cao hơn giả định, sản lượng khí cao hơn ước tính, và khả năng GAS có thể giữ lại lợi nhuận bổ sung từ việc thay đổi cơ chế giá “take or pay” trong năm 2020 cho các nhà máy còn lại. Giá tham chiếu mới cho giá khí khô bắt đầu từ đầu năm 2020 (hiện tại chưa có thông tin) cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến ước tính lợi nhuận của chúng tôi.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Sản lượng khí khô thấp hơn ước tính, chi phí không được dự tính trước; giá dầu nhiên liệu thấp hơn ước tính; và rủi ro về địa chính trị. Vẫn còn rủi ro là GAS không được phép ghi nhận lợi nhuận bổ sung cho sản lượng “take or pay” (khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế).

Tải báo cáo đầy đủ tại đây Cập nhật Gas

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+