HDG: Giá cổ phiếu giảm mạnh tạo cơ hội trong trung và dài hạn

0
388

Dự báo LNST – IM 2020 tăng 7% yoy do ảnh hưởng Covid 19: Với diễn biến ghi nhận trong Q1.2020, hoạt động kinh doanh của HDG sẽ kém thuận lợi hơn so với dự báo trước đây. Dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dịch vụ (khách sạn, văn phòng, sàn thương mại) của HDG. Thêm vào đó, các hoạt động kinh tế bị tạm ngừng dẫn thời gian mở bán dự án Charm Villa trì hoãn đến cuối năm 2020 và có thể sang năm 2021. Như vậy, doanh thu từ dự án sẽ không kịp ghi nhận trong 2020. Từ cơ sở chủ yếu trên, điều chỉnh giảm doanh thu 2020 của HDG còn 4.854 tỷ, tăng 12% yoy. Lợi nhuận ròng đạt 1.195 tỷ, sau khi từ lợi ích thiểu số, LNST – IM còn 991 tỷ, ghi nhận mức tăng 6% yoy so với mức tăng 20% theo dự báo cuối năm 2019.

Lợi nhuận 2021 có thể sụt giảm nếu dự án Charm Villa tiêu thụ chậm: Kết quả kinh doanh 2020 dù ít nhiều có tác động từ dịch Covid -19 nhưng vẫn duy trì ở mức cao với đóng góp chính từ Hado Centrosa. Từ 2021, lợi nhuận của HDG sẽ phụ thuộc vào tiến độ kinh doanh dự án Hado Charm Villa. LNST – IM trong 2021 dự báo giảm 33% so với mức cao trong 2020 theo kịch bản thận trọng. EPS 2021 điều chỉnh theo số lượng cổ phần hiện tại đạt 5.005 đồng/cp. Mặc dù, các hoạt động như năng lượng, dịch vụ (cho thuê văn phòng, sàn thương mại) và khách sạn tăng trưởng trở lại trong 2021, doanh thu bất động sản giảm sẽ tác động đến kết quả kinh doanh chung trong năm 2021.

Tình hình tài chính áp lực trong 2020 nhưng sẽ cải thiện trong 2021-2025: Tổng thể nhu cầu cầu đầu tư trong 2020 là 4.905 tỷ, chủ yếu cho dự án năng lượng. Giai đoạn 2021 – 2025, nhu cầu đầu tư tập trung cho các dự án bất động sản như Hado Charm Villa, Green Lane, Kha Vạn Cân. Theo đó, khó khăn và áp lực trong năm 2020 là điều rõ ràng có thể cảm nhận. Điều này đã và đang tạo những lo ngại nhất định cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhìn ở bức tranh dài, cơ hội cải thiện tài chính trong giai đoạn 2021-2025 là hiện hữu khi các dự án năng lượng hoạt động ổn định và dự án bất động sản triển khai kinh doanh. Như vậy, có thể nói, sự thận trọng trong năm 2020 là cần thiết nhưng không đáng lo ngại nếu xét trong trung hạn. Điều mà chúng ta cần theo dõi chính là i) chính sách liên quan ảnh hưởng đến triển vọng mảng năng lượng ii) tiến độ các dự án bất động sản mà HDG đang sở hữu.

Định giá hợp lý vẫn hấp dẫn dù có điều chỉnh đáng kể trước tác động của dịch Covid-19. Sử dụng kết quả trung bình các phương pháp NAV, PE, PB. Tuy nhiên, PE và PB sử dụng sẽ theo kết quả kinh doanh năm 2021. Bức tranh năm 2021 thật sự có nhiều thay đổi và không còn được khả quan như trước đây nếu dịch Covid-19 kéo dài. Do đó, tiếp cận các kết quả ở giai đoạn sau dịch sẽ giúp nhà đầu tư có sự thận trọng nhất có thể. Ngoài ra, BVSC thay đổi mức chiết khấu cho NAV từ 10% lên 20% để phản ánh rủi ro về pháp lý; các khoản phải thu cũng như cho kịch bản suy thoái kéo dài. Kết quả định giá hợp lý cho HDG trong 12 tháng tới là 32.000 đồng/cp, tương ứng mức thặng dư 57% với thị trường ngày 9.4.2020

Khuyến nghị: Đứng trước những thay đổi ngoài dự tính từ dịch Covid-19, hoạt đông kinh tế cả nước nói chung và của Hà Đô nói riêng đều đối mặt nhiều thách thức. Điều này làm thay đổi kế hoạch kinh doanh và triển vọng của doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2019. Đối với HDG, các tác động theo phân tích mang tính gián tiếp, liên quan đến các hoạt động kinh tế trong nước khi Chính Phủ thực hiện giãn cách xã hội. Trong đó, mảng đầu tư bất động sản – vốn đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận – bị trì hoãn dẫn đến những kịch bản kém lạc quan cho kết quả kinh doanh trong năm 2021.Và giá cổ phiếu HDG có những đợt suy giảm khi nhà đầu tư nhận thấy những khó khăn sẽ đối mặt. Mặc dù vậy, sự sụt giảm 40-50% giá trị so với đầu năm 2020 là có phần quá đà.

Theo kết quả ước tính, trên cơ sở thận trọng khi nhìn vào kết quả năm 2021, giá trị hợp lý của HDG dù điều chỉnh mạnh nhưng vẫn cao hơn 59% so với giá hiện tại. Và sự sụt giảm này, đây là cơ hội đầu tư cả về i) giá trị tài sản lẫn ii) triển vọng doanh nghiệp khi các dự án năng lượng hoạt động ổn định, dự án bất động sản đóng góp lợi nhuận từ 2022.

Do đó, khuyến nghị OUTPERFORM cho HDG với giá mục tiêu là 32.000 đồng/cp cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Rủi ro: dịch Covid 19 kéo dài làm cho hoạt động kinh tế bị đình trễ đến cuối năm dẫn đến sự suy thoái kéo dài trong nhiều năm.

Nguồn BVSC, Chứng+