HPG: Lợi nhuận ròng năm 2019 phù hợp với kỳ vọng của thị trường

0
447

Giá mục tiêu 1 năm: 30.900 Đồng/cp

Tăng: +26%

Giá hiện tại (tại ngày 03/02/2020): 24.600 Đồng/cp

Lợi nhuận ròng vượt kế hoạch năm 2019: Theo thông báo gần đây, HPG ghi nhận doanh thu năm 2019 đạt 63,7 nghìn tỷ đồng (+14% YoY), trong khi lợi nhuận ròng đạt 7,6 nghìn tỷ đồng (-12% YoY). Mặc dù lợi nhuận ròng thấp hơn khoảng 2% so với ước tính của chúng tôi do chi phí đầu vào cao hơn ước tính, kết quả lợi nhuận ròng vẫn vượt kế hoạch 13%. Riêng Q4/2019 lợi nhuận ròng tăng 9% YoY đạt 1,92 nghìn tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ duy trì mạnh: Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG trong tháng 12 đạt 285 nghìn tấn (+33,7% YoY). Lũy kế, sản lượng tiêu thụ trong năm 2019 đạt 2,77 triệu tấn, đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ là 16,7% YoY. Sau 2 năm không đổi ở mức gần 24%, thị phần của HPG tăng lên thành 26% trong năm 2019 nhờ công suất sản xuất bổ sung từ khu liên hợp Dung Quất. Như đã nêu trong các báo cáo trước, tăng trưởng của HPG trong năm 2019 là do việc mở rộng thị trường ở miền Nam và thị trường miền Trung. Sản lượng tiêu thụ ở 2 khu vực này đạt khoảng 890 nghìn tấn trong năm 2019 (+80% YoY), chiếm 32% trong tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG so với mức 21% trong năm 2018.

Mặt khác, sản lượng tiêu thụ thép ống của HPG cũng tăng tích cực đạt 14,8% lên 751 nghìn tấn, duy trì vị trí dẫn đầu với thị phần toàn quốc là 31% trong năm 2019.

Tăng trưởng đáng kể trong mảng nông nghiệp: Doanh thu và lợi nhuận ròng từ mảng nông nghiệp lần lượt đạt 8 nghìn tỷ đồng và 559 tỷ đồng trong năm 2019, đạt mức tăng trưởng vượt bậc là 70% và 444% YoY, và lần lượt chiếm 13% và 7% trong tổng doanh thu và lợi nhuận ròng của HPG trong năm gần đây. Thị phần nội địa của HPG trong mảng bò Úc tăng từ 42% trong năm 2018 lên 50% trong năm 2019. Công ty cũng chiếm thị phần dẫn đầu đối với thị trường trứng ở miền Bắc, với mức sản lượng 450 nghìn quả/ngày.

Mục tiêu ban đầu đối với năm 2020: Mặc dù công ty chưa chốt kế hoạch kinh doanh năm 2020, sản lượng tiêu thụ đối với thép xây dựng kế hoạch đạt 3,6 triệu tấn trong năm 2020 (+30% YoY). Cụ thể hơn, sản lượng tiêu thụ ở thị trường miền Nam đặt ra phải tăng gấp đôi so với năm 2019. Công ty dự kiến sản xuất thép cán nóng trong Q2/2020.

Ước tính và quan điểm đầu tư

Giá mục tiêu của HPG trong báo cáo trước là 30.900 đồng/CP (+26% so với giá hiện tại) dựa vào doanh thu và lợi nhuận ròng ước tính năm 2020 lần lượt đạt 72 nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và 9,7 nghìn tỷ đồng (+24,7% YoY). Chúng tôi sẽ công bố báo cáo đầy đủ, cập nhật ước tính và định giá sớm. Tuy nhiên, chúng tôi dự kiến không có thay đổi đáng kể trong ước tính của chúng tôi cho năm 2020. HPG tiếp tục là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi trong năm tiếp theo nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận sau thuế của công ty, nhờ vào khu liên hợp thép Dung Quất.

Đồ thị kỹ thuật

 – Nguồn SSI, Chungcong –