KDC: Tăng trưởng Q3/2019 mạnh mẽ nhờ mảng kem hồi phục như ước tính

0
344
  • Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG
  • Giá mục tiêu 1 năm: 23.800 Đồng/cp. Tăng: 8,4%
  • Giá tại ngày 28/10/2019: 21.950 Đồng/cp

KDC đạt 1,85 nghìn tỷ đồng doanh thu (-4% YoY) và 53 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+ 33% YoY) trong quý 3 năm 2019. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ đạt 21 tỷ đồng, tăng 33% YoY. KDF tiếp tục là một điểm sáng, đạt tăng trưởng doanh thu thuần là 12,3% YoY (một phần từ mức so sánh thấp trong quý 3/2018, nhưng cao hơn tăng trưởng chung của ngành FMCG là 5,7% trong Q3/2019, theo Nielsen). Trong khi đó, lợi nhuận ròng đạt 49 tỷ đồng (so với chỉ 1 tỷ đồng trong Q3/2018).

Lũy kế 9T2019, KDC đạt 5,08 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (-11,1% YoY) và 167 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+ 90,4% YoY). Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ đạt 71 tỷ đồng, chiếm 42,5% lợi nhuận ròng. Đây thực sự là một bước nhảy vọt so với 4 tỷ đồng ghi nhận trước đó trong 9T2018. Như vậy, KDC đã hoàn thành 72% và 70% ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2019 của chúng tôi.

Doanh thu 9T2019 giảm 11% do doanh thu từ dầu ăn giảm (-15,6% YoY) do mảng bán buôn giảm mạnh. Ngoài ra, nguyên nhân cũng là do giá dầu ăn thấp (-14% YoY trong 9T2019), trong khi doanh thu của KDF (thực phẩm đông lạnh) tăng 10% YoY do doanh thu mảng kem tăng 21% trong 9T2019. Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận ròng mạnh mẽ từ mức thấp trong 9T2018 nhờ (1) KDF hồi phục (LNST đạt 141 tỷ đồng so với 46 tỷ đồng trong 9T2018) và hợp nhất Golden Hope (GH), khoảng 15 tỷ đồng LNTT (kể từ tháng 11/2018).

Doanh thu (tỷ đồng)

9T2019

9T2018

YoY

2019KH

% hoàn thành

TAC (dầu ăn)

2.724

3.212

-15,1%

3.854

71%

VOC (dầu ăn)

1.838

3.265

-43,7%

4.000

45%

KDF (thực phẩm đông lạnh)

1.157

1.051

10,1%

1.464

52%

KDC

5.080

5.712

-11,1%

8.300

61%

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)

9T2019

9T2018

YoY

2019KH

% hoàn thành

TAC (dầu ăn)

101

69

46%

136

74%

VOC (dầu ăn)

136

205

-33,7%

290

47%

KDF (thực phẩm đông lạnh)

180

53

239%

150

120%

KDC

226

109

107%

300

75%

Nguồn: KDC

Ước tính và Quan điểm đầu tư

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 3 phù hợp với dự báo, chúng tôi chọn duy trì ước tính cho KDC. Theo đó, ước tính doanh thu của chúng tôi ở mức 7,1 nghìn tỷ đồng (-6,1% YoY), trong khi ước tính lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 101 tỷ đồng trong năm 2019 (+ 158,3% YoY). Năm 2020, chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng tương ứng là 5% và 12% YoY, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng liên tục của mảng kem và tỷ suất lợi nhuận mảng dầu ăn tăng. Ở mức giá hiện tại, KDC đang giao dịch ở mức PE 2019/2020 là 44x / 39x. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 1 năm cho KDC ở mức 23.800 đồng/ cổ phiếu và nhắc lại khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

 – SSI –

 

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here