MBB: Tăng trưởng tốt trong năm 2020 nhờ cho vay bán lẻ và nguồn vốn mới

0
423

Khuyến nghị: MUA

Giá mục tiêu 1 năm: 29.460 Đồng/cp

Tăng: +42,3%

Giá hiện tại (tại ngày 02/03/2020): 20.700 Đồng/cp

Điểm nhấn

KQKD Q4/2019. MBB gần đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2019, với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế là 6,7 nghìn tỷ đồng và 2,4 nghìn tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng tích cực lần lượt là + 17,1% YoY và + 38,1% YoY. Cả năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 10.036 tỷ đồng (+ 29,2% YoY), hoàn thành 106% kế hoạch năm. Mặc dù MBB hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh cả năm, con số này thấp hơn 2% so với dự báo của chúng tôi, vì chi phí dự phòng thực tế cho năm 2019 đã tăng lên 4,89 nghìn tỷ đồng (so với dự báo của chúng tôi là 4,25 nghìn tỷ đồng).

Kế hoạch tăng vốn

Bán cổ phiếu quỹ. Trong tháng 1, MBB đã hoàn thành việc bán 21,43 triệu cổ phiếu quỹ cho 8 quỹ đầu tư.

Phát hành riêng lẻ. Vào ngày 24/2/2019, MBB tuyên bố sẽ nâng giới hạn sở hữu nước ngoài (FOL) từ 20,9035% lên 22,9908%. Điều này cho thấy MBB sẽ phát hành mới khoảng 64,3 triệu cổ phiếu và vốn điều lệ sẽ tăng từ 23,7 nghìn tỷ đồng lên 24,4 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng giao dịch này sẽ hoàn tất vào đầu tháng 3/2019.

Theo ước tính của chúng tôi, giao dịch này có thể tăng thêm khoảng 2,4 nghìn tỷ đồng vào tổng vốn chủ sở hữu của MBB

Ước tính lợi nhuận năm 2020. Trong năm 2020, chúng tôi dự báo tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của MBB đạt 28,5 nghìn tỷ đồng và 12,1 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng + 15,7% YoY và + 20,6% YoY.

Quan điểm đầu tư

Do số lượng cổ phần bán được thực tế được chào bán thành công cho đến nay thấp hơn so với kế hoạch ban đầu, chúng tôi đã điều chỉnh tổng vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Do đó, chúng tôi chỉ tính đến giao dịch bán 21,43 triệu cổ phiếu quỹ và phát hành mới 64,3 triệu cổ phiếu (thay vì 47 triệu cổ phiếu quỹ và 141 triệu cổ phiếu mới). Với sự điều chỉnh này, BVPS của MBB đã giảm xuống còn 19.641 đồng (-2% so với ước tính trước đây của chúng tôi) và giá mục tiêu cho MBB được điều chỉnh nhẹ đạt 29.460 đồng, cao hơn +42,3% so với giá thị trường hiện tại. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MBB.

Tải báo cáo chi tiết MBB Click tại đây

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+