MWG: MẢNG ĐIỆN MÁY TIẾP TỤC LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

0
484

A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
Năm 2018, doanh thu MWG đạt 86.390 tỷ đồng tăng 30,4% và lợi nhuận sau thuế 2.603 tỷ đồng tăng gần 31% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận..
II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
Quý I/2018, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 25.017 tỷ đồng, tăng 10% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.041 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến ngày 31/03/2019, MWG có 2.266 cửa hàng, trong đó Thế giới di động là 1.023 cửa hàng, Điện máy xanh 774 cửa hàng, Bách hóa xanh 469 cửa hàng. Chỉ trong tháng 3-2019, MWG đã mở thêm 50 cửa hàng mới, trong đó có 46 cửa hàng Bách háo xanh. Chuỗi Điện máy xanh tăng thêm 8 cửa hàng, bao gồm 4 cửa hàng mở mới và 4 cửa hàng được chuyển đổi từ Thế giới di động.
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Kế hoạch LNST năm 2019 MWG đạt 3.571 tỷ đồng, tăng trưởng 24,0%, MWG tiếp tục phát hành ESOP với khối lượng phát hành tốt đa là 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành nếu LNST năm 2019 tăng trưởng 10% hoặc cao hơn và sẽ phụ thuộc vào tăng trưởng LNST thực tế năm 2019 cũng như biến động của cổ phiếu MWG so với VNindex.
HSC dự báo dự báo MWG sẽ đạt doanh thu thuần 108.870 tỷ đồng (tăng trưởng 23,4%) và LNST đạt 3.623 tỷ đồng (tăng trưởng 25,9%). Các giả định gồm:
  1. Đối với chuỗi TGDĐ, dự báo doanh thu đạt 34.375 tỷ đồng (tăng trưởng 3,3%). Với giả định: (1) số lượng cửa hàng là 1.000 cửa hàng (giảm 3,1%); (2) tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi cửa hàng là 6,8% và (3) thị phần của MWG sẽ giữ nguyên ở khoảng 45%.
  2. Đối với chuỗi điện máy, dự báo doanh thu đạt 60.844 tỷ đồng (tăng trưởng 27,7%).
  3. Đối với chuỗi Bách hóa xanh, dự báo doanh thu đạt 10.830 tỷ đồng (tăng trưởng 153,5%). Giả định là đến cuối năm MWG sẽ mở thêm 295 cửa hàng mới, nâng số lượng cửa hàng Bách hóa xanh lên 700 cửa hàng trong khi đó doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1.633 triệu đồng/tháng (tăng 60,0%).
  4. Ước tính lợi nhuận gộp đạt 19.185 tỷ đồng (tăng trưởng 25,5%), với giả định tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 17,7% trong năm 2018 lên 18,0% trong năm 2019 nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi Bách hóa xanh tăng từ 15,9% năm 2018 lên 20,0% năm 2019.
  5. Dự báo lỗ tài chính thuần là 108,4 tỷ đồng (tăng 14,7%) với tỷ lệ nợ ngắn hạn/doanh thu giảm xuống 5,5% từ 6,4% trong năm 2018.
  6. Giả định lỗ từ các công ty liên doanh là 3,0 tỷ đồng do chuỗi bán lẻ dược phẩm An Khang sẽ vẫn lỗ.
  7. Giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng nhẹ lên 13,5%, cao hơn so với mức 13,2% trong năm 2018, do chuỗi bách hóa xanh có tỷ lệ chi phí bán hàng & doanh thu cao hơn (là 23,3%) sẽ đóng góp doanh thu nhiều hơn.
  8. Theo đó, EPS dự phóng 2019 là 7.758; tương đương P/E dự phóng 2019 là 10,8 lần. Giá trị hợp lý của cổ phiếu là 144.000đ/cp, tương đương P/E dự phóng 2019 là 18,6 lần.
SSI đánh giá:
  1. Mảng điện máy: Ngành hàng điện máy tiếp tục là động lực tăng trưởng của MWG, dự kiến thị phần tăng từ 35% (2018) lên 40% (2019). Duy trì chiến lược mở thêm cửa hàng; chuyển đổi cửa hàng TGDĐ thành ĐMX mini; chuyển đổi ĐMX mini thành ĐMX tiêu chuẩn. Dự kiến các cửa hàng sau chuyển đổi sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu là 50% so với trước chuyển đổi. Thay đổi cách trưng bày đối với 200 cửa hàng ĐMX trong năm 2019, theo ước tính của doanh nghiệp, doanh thu cửa hàng sau khi thay đổi sẽ tăng trưởng thêm 30%. Tổng số lượng cửa hàng ĐMX và TGDĐ vào cuối năm 2019 ước đạt 1,900.
  2. Mảng bách hóa hoàn tất chuyển đổi 100% cửa hàng thành cửa hàng chuẩn/lớn; tăng số lượng cửa hàng BHX từ 405 lên 700 cửa hàng năm 2019. BHX hiện đã đạt điểm hòa vốn EBITDA vào tháng 12/208. Dự kiến BHX sẽ có lợi nhuận trực tiếp (bù đắp được chi phí hoạt động cửa hàng và trung tâm phân phối) trễ nhất từ tháng 12/2019. 3. Khác: (1) ESOP 2018: phát hành 10.6 triệu cổ phiếu với giá 10,000 VND/cp. Thời gian dự kiến: trước ngày 31/03/2020.
  3. Lợi thế quy mô và kinh nghiệm phát triển các chuỗi cửa hàng bán lẻ là điểm cộng cho MWG. Tuy nhiên, quá trình đầu tư mở rộng của doanh nghiệp sẽ đổi mặt với rủi ro cạnh tranh từ các chuỗi bán lẻ nội địa và nước ngoài và chi phí hoạt động gia tăng. Bách hóa xanh với concept thay thế chợ truyền thống sẽ là động lực tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài hạn.
– Nguồn HSC, SSI, DiepDv – 
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
– Đồ thị cổ phiếu luôn biến động từng ngày do đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách quan nhất.