NGÀNH BÁN LẺ: TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG LỚN CHO CHUỖI BÁN LẺ

0
468
NGÀNH BÁN LẺ
Tiềm năng tăng trưởng lớn cho chuỗi bán lẻ
·         Tiềm năng thị trường bán lẻ Việt Nam
·         Phân tích cạnh tranh
·         Rủi ro đến từ thương mại điện tử với các chuỗi bán lẻ
·         Phân tích mô hình 5 forces
·         Lựa chọn cổ phiếu
Nguồn MBS