NGÀNH NGÂN HÀNG: ĐÁNH GIÁ KQKD QUÝ I

0
426

Kết quả hoạt động ngành ngân hàng trong Q1/2019

 • Tính từ đầu năm 2019, ngành ngân hàng tăng 8,4%, thấp hơn so với mức tăng của VN Index (tăng 10,6% tính tới thời điểm ngày 20/05/2019). Duy chỉ có EIB, VCB và TPB tăng cao hơn chỉ số VN Index. Diễn biến cổ phiếu ngành ngân hàng phù hợp với khuyến nghị Trung lập của chúng tôi đối với ngành này trong năm 2019.
 • Tăng trưởng tín dụng tăng 4,44% YTD tại ngày 29/04/2019 so với 4,3% YTD vào tháng 4/2018 và 14% YoY của kế hoạch tăng trưởng tín dụng 2019.
 • Tính đến cuối tháng 3/2019, tỷ lệ nợ xấu báo cáo ở mức 2,02% và tỷ lệ nợ xấu điều chỉnh (bao gồm cả trái phiếu VAMC + nợ xấu tiềm ẩn) là 5,88%.
 • Tính đến tháng 5/2019, có 7 ngân hàng được công nhận thực hiện áp dụng Basel II: VCB, VIB, OCB, MBB, VPB, TPB, và ACB

12 ngân hàng niêm yết nằm trong danh mục theo dõi của chúng tôi (bao gồm VCB, BID, CTG, ACB, MBB, VPB, TCB, HDB, VIB, TPB, LPB, STB)

 • Thu nhập lãi thuần tăng trưởng cao ở mức 17% YoY.
 • Thu nhập từ phí dịch vụ tăng ở mức 41% YoY.
 • Thu nhập ngoài lãi giảm 8% YoY, do thiếu vắng thu nhập bất thường từ hợp đồng độc quyền bancassurance (ví dụ: VPB) hoặc từ việc bán các công ty con (ví dụ: TCB).
 • Tổng thu nhập hoạt động tăng 11% YoY.
 • Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế chậm lại đạt 13,3% YoY trong quý 1/2019, nhưng vẫn vượt trội so với các ngành khác (trung bình tăng 3% YoY trong quý 1/2019)
 • Tỷ lệ NIM cải thiện trong Q1/2019 (tăng lên 4,10% so với mức tăng 3,89% trong Q1/2018)
 • Chất lượng tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (bao gồm tỷ lệ trái phiếu VAMC) giảm nhẹ ở mức 1,69% tính đến thời điểm 31/3/2019, so với mức 1,72% tại thời điểm 31/3/2018. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu ở mức 88,3% trong Q1/2019, so với 90,9% trong Q4/2018 và 82% tại Q1/2018. Chi phí dự phòng trong Q1/2019 tăng nhẹ 4,3% YoY.
Triển vọng năm 2019
 • Dựa trên kế hoạch của 12 ngân hàng niêm yết, lợi nhận trước thuế kỳ vọng tăng 16,3% YoY.
 • Dựa trên ước tính của SSI, lợi nhuận trước thuế của 11 ngân hàng dưới đây kỳ vọng tăng 19% YoY.
Khuyến nghị
Danh mục cổ phiếu ưa thích MBB, ACB, VCB (tại mức giá thấp) và TCB.