Ngành ngân hàng: Cập nhật KQKD quý III/2019

0
347

Tất cả các ngân hàng niêm yết đã công bố báo cáo tài chính quý 3, trong đó 12 ngân hàng niêm yết nằm trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong kỳ. Các ngân hàng này chiếm 57,6% tổng thị phần tín dụng toàn hệ thống. Mức tăng trưởng ấn tượng xuất phát từ việc mở rộng NIM đồng thời kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu. Tính riêng Quý 3, tổng lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng này tăng 42,1% YoY đạt 27 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào việc kiềm chế chi phí hoạt động (chỉ tăng 7% YoY) và chi phí dự phòng (+17,8% YoY). Ngoài ra, ở một số ngân hang, tốc độ tăng trưởng tốt một phần đến từ mức lợi nhuận tương đối thấp trong cùng kỳ 2018 (VPB, HDB và STB). Lũy kế 9T 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 75 nghìn tỷ đồng (+ 25,9% YoY), trong khi thu nhập hoạt động (TOI) tăng trưởng với tốc độ thấp hơn (+ 17,8% YoY).

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng dư nợ tín dụng đạt 4,548 triệu tỷ đồng tương ứng với mức tăng +10,0% YTD. Mức tăng này cao hơn một chút so với tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là +9,4% YTD. NIM của tất cả các ngân hang, ngoại trừ BID, đều được cải thiện. Hệ số NIM lũy kế 9 tháng trung bình tại các ngân hàng này tăng nhẹ, từ 4% trong 9T2018, lên 4,25% trong 9T2019. Trong khi đó, chất lượng tài sản vẫn trong tầm kiểm soát, với kết quả tỷ lệ nợ xấu là 1,75% trong Q3/2019 so với 1,93% trong Q3/2018.

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here