NGÀNH PHÂN PHỐI XĂNG DẦU: CƠ HỘI VÀ RỦI RO

0
412

Nội dung chi tiết báo cáo ngành Phân phối xăng dầu.

Ø  Vị trí trong chuỗi giá trị của ngành dầu khí
Ø  Tổng quan ngành
o   Quy mô thị trường và các đối thủ cạnh tranh.
o   Rào cản gia nhập.
o   Vị thế nhà cung cấp.
o   Cơ chế xác định giá bán lẻ xăng dầu.
Ø  Triển vọng và Rủi ro
o   Thu nhập và chi dùng cho xăng dầu, hạ tầng giao thông và xu hướng sử dụng các phương tiện giao thông.
o   Các rủi ro liên quan: sản phẩm thay thế, yêu cầu bảo vệ môi trường, xăng dầu lậu.
Ø  Doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành
o   PLX OIL TLP
Nhà đầu tư xem chi tiết trong báo cáo sau đây. Click Tại Đây
– Nguồn SSI –

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here