PC1: 2020 là một năm đầy kỳ vọng

0
475

Công ty Cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSE)

 

Tổng doanh thu 6T2018 6T2019 %YoY 9T2018 9T2019 %YoY 2019E %YoY
Xây lắp điện 750 1.636 118,1% 1.000 1.912 91,1% 2.805 62,1%
Sản xuất cột thép 148 196 32,4% 317 575 81,4% 786 57,5%
Bất động sản 606 107 -82,4% 863 132 -84,7% 214 -77,9%
Thủy điện 269 295 9,4% 429 445 3,6% 575 2,8%
Thương mại 672 787 17,2% 969 1.210 24,9% 1.627 22,7%
Tổng 2.446 3.021 23,5% 3.578 4.274 19,4% 6.008 18,2%

Nguồn: PC1, SSI Research 

Ước tính kết quả kinh doanh năm 2019

Chúng tôi ước tính PC1 đạt 6.008 tỷ đồng (+ 18,2% YoY) tổng doanh thu và 411 tỷ đồng (-16,4% YoY) lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 giảm là do thiếu vắng các dự án bất động sản trong khi năm 2018 ghi nhận chủ yếu từ dự án Mỹ Đình Plaza 2. Trong khi đó, doanh thu mảng xây lắp điện (bao gồm xây dựng, sản xuất cột thép và kinh doanh) tăng 47,7% YoY trong năm 2019 (cao hơn nhiều so với mức 24,5% YoY trong năm 2018). Tăng trưởng mảng xây lắp điện chủ yếu nhờ tình hình giải ngân của EVN cho các dự án truyền tải điện (giải ngân của EVNNPT trong 11T2019 tăng 23,3% YoY).

Trong quý 4/2019, mảng xây lắp điện ước tính tăng trưởng 19,8% YoY và là động lực tăng trưởng của tổng doanh thu (+15,1% YoY). Mặc dù đóng góp từ nhóm thuỷ điện ước tính đi ngang trong quý 4/2019 nhưng chúng tôi cho rằng đây là kết quả khả quan so với toàn ngành (biết rằng luỹ kế 10T/2019 sản lượng từ nhóm thuỷ điện giảm 19,1% YoY theo cáo cáo của EVN – xem chi tiết tại đây).

Triển vọng năm 2020

Năm 2020, chúng tôi ước tính đạt ​​7.228 tỷ đồng (+ 20,3% YoY) về doanh thu và 536 tỷ đồng (+ 31,8% YoY) về lợi nhuận sau thuế.

Động lực tăng trưởng:

Tiến độ giải ngân nhanh hơn từ EVNNPT sẽ là động lực tăng trưởng cho mảng xây lắp điện. Bình quân giá trị giải ngân cho các dự án truyền tải điện trong giai đoạn 2021-2030 (~61,000 tỷ đồng/năm) tăng 42% so với giai đoạn 2016-2020 (43,000 tỷ đồng/năm). Đối với nhóm khách hàng ngoài EVN thì các dự án điện gió cũng là một lựa chọn khả thi. Vào ngày 08/11/2019, PC1 đã ký hợp đồng xây lắp trị giá 12,5 triệu USD với Nhà máy điện gió Trà Vinh (Nhà đầu tư: Vestas – Đan Mạch – xem chi tiết tại đây). Giá bán mới cho dự án điện gió có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn (Quyết định 39/2018 / QĐ-TOT ban hành ngày 10/9/2018). Hiện tại, giá bán là 8.5 cents/ kWh đối với dự án trong đất liền và 9.5 cents/ kWh đối với dự án ngoài khơi; trong khi theo cơ chế giá cũ là 7.8 cents/ kWh. Theo nghiên cứu của chúng tôi, mức giá cũ không đủ hấp dẫn với tổng mức LCOE là khoảng 7 cents/ kWh (LCOE – chi phí sản xuất năng lượng quy đổi – bao gồm tổng chi phí phát sinh trong quá trình vận hành).

Tăng thêm 54 MW công suất ở nhóm thủy điện. Cụ thể trong đó 30 MW từ nhà máy Mông Ân, 18 MW từ nhà máy Bảo Lạc B và 6 MW từ nhà máy Sông Nhiệm 4. Chúng tôi cho rằng PC1 có đủ kinh nghiệm để lựa chọn vị trí thuận lợi cho các nhà máy nhằm đảm bảo sản lượng ổn định (có thể thấy trong Q3/2019, tổng sản lượng từ các nhà máy thuỷ điện của PC1 chỉ giảm -1,4%, vượt xa nhiều nhà máy thủy điện khác như SBH: -34% YoY, VSH: -42% YoY). Năm 2020, chúng tôi ước tính tổng sản lượng ở mức 599 triệu kwh (+31,6% YoY), nhờ công suất mới từ nhà máy Mông Ân, Bảo Lạc B và Sông Nhiệm 4, trong khi năm 2021 cũng tăng thêm 12% YoY.

Điểm rơi lợi nhuận từ dự án Thanh Xuân. Dự án Thanh Xuân là một dự án ở trung cấp với mức giá cạnh tranh và vị trí thuận lợi (cách khoảng 8 km đến khu vực trung tâm thành phố Hà Nội). Tiến độ mở bán đã hoàn tất hơn 70% và dự kiến ​​bàn giao cho khách hàng trong quý 2/2020 (với tỷ suất lợi nhuận ròng là 15% – mức này là khả thi khi so với mức bình quân 23% của các công ty cùng ngành như KDH, NLG, PDR). Chúng tôi ước tính rằng dự án Thanh Xuân sẽ ghi nhận ~ 80% tổng giá trị, tương ứng ~ 710 tỷ đồng doanh thu và 106 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong năm 2020.

PC1 đang giao dịch ở mức FY2020 PE là 5,96 lần, tương ứng tỷ lệ PEG là 0,6 (ước tính ​​2020-2024 EPS CAGR là 9,2%).

Đồ thị kỹ thuật

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here