PC1 – Phân tích và đánh giá năm 2022

0
235

Quý 2 năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.518 tỷ đồng, giảm 49,2% so với cùng kỳ, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 81% xuống 63 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu giảm 34% xuống 2.996 tỷ đồng, lãi ròng giảm 52% xuống 196 tỷ đồng.

  • Công ty bị giảm mạnh doanh thu ở mảng xây dựng và thiết bị ngành điện từ 2.082 tỷ đồng xuống 646 tỷ đồng, hoạt động sản xuất công nghiệp cũng giảm từ 198 tỷ xuống 92,6 tỷ đồng, bán hàng hóa và vật tư giảm từ 506 tỷ đồng xuống 281 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực điện tăng mạnh doanh thu từ 195 tỷ đồng lên 465 tỷ đồng.
  • Doanh thu tài chính giảm 94% xuống 16 tỷ đồng do không có khoản lãi đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng.
  • Chi phí tài chính gấp 2,8 lần lên 216 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng mạnh 83% lên 142 tỷ đồng (3 dự án điện gió đi vào vận hành làm phát sinh tăng chi phí lãi vay) và lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại số dư cuối kỳ 72 tỷ đồng.
  • Hoạt động liên doanh và liên kết giảm lãi từ 38 tỷ về 4 tỷ đồng. Hoạt động khác lỗ 14 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lãi 13 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2022, PC1 đặt mục tiêu doanh thu trên 11.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế 657 tỷ đồng giảm nhẹ so với năm trước, trả cổ tức 15%.

Dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 đạt khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng (+131% YoY) nhờ bàn giao các dự án Định Công và Gia Lâm, đóng góp lợi nhuận từ các KCN Yên Phong & Hà Nam, mỏ niken, và lợi nhuận ổn định từ mảng điện. KCN Hà Nam với diện tích 600 ha tại tỉnh Hà Nam mà công ty liên kết của PC1 là CTCP Western Pacific dự kiến sẽ sở hữu 100% cổ phần.

  • PC1 có định giá hấp dẫn với P/E các năm 2022/2023 lần lượt là 21,2 lần và 9,2 lần, so với P/E trượt trung bình 4 năm của một số công ty cùng ngành là 15,5 lần. Giá mục tiêu 44.000 VND/CP

Đồ thị kỹ thuật:

PC1 liên tục bị bán chủ động làm giá giảm mạnh từ vùng 42 về giá hiện tại, MACD cắt xuống cho tín hiệu giảm trung hạn. Ngưỡng hỗ trợ vùng 33.5 tiếp tục bị phá vỡ, xu hướng test lại vùng 30. Tín hiệu tích cực khi chỉ báo RSI đang tiến về vùng quá bán, lực bán không còn mạnh nên kỳ vọng PC1 có nhịp phục hồi ngắn hạn về vùng 33.5. Giải ngân nếu PC1

Báo cáo phân tích nhằm mục đích cung cấp thông tin, Quý nhà đầu tư nên sử dụng như một nguồn tham khảo.

Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch thành công hơn nữa!

 

Xem thêm: