Phân tích cổ phiếu PVT – Định giá năm 2022

0
220
Doanh thu mảng vận tải tiếp tục tăng trưởng trong Q1/2022 – (Cập nhật ngày 11.05.2022)
1. Doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ trong Q1/2022 tăng trưởng lần lượt 17,8% và 11,8% svck.

2. Doanh thu mảng vận tải tiếp tục tăng trưởng 22,9% nhưng biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ do ảnh hưởng từ mảng dầu thô.

3. Ước tính doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 8.577 tỷ đồng (15,0% svck) và 880 tỷ đồng (33,3% svck) trong năm 2022. EPS dự kiến 2022 đạt 2.555 đồng. Trong đó điểm rơi lợi nhuận được dự báo vào Q3/2022 khi PVT tiến hành thanh lý tàu Athena.

4. Giá cổ phiếu đã giảm rất mạnh trong khoảng thời gian gần đây và đưa cổ phiếu về mức định giá hấp dẫn. PE 2022 hiện tại ở mức 7,4x, thấp so với mức trên 10x giai đoạn từ đầu năm trở lại đây. Quan điểm MUA đối với cổ phiếu PVT với giá mục tiêu 30.500 đồng, tương ứng với PE 11,9x.

Nguồn VDSC – 11.05.2022

Đồ thị kỹ thuật

PVT đã có nhịp phục hồi ngắn hạn vùng đáy 16. Cản trung hạn tại vùng 23 tương đương MA (100) và MA (200). Điểm mua lý thưởng theo đồ thị kỹ thuật khi test lại vùng 21 hoặc vượt cản 23.

Vận Tải Thành Công – {Cập nhật ngày 07.03.2020}

1. Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVT với mức giá mục tiêu là 36,000 VND được xác định bởi phương pháp định giá P/E với P/E mục tiêu 2022 = 13.0x nhằm phản ánh triển vọng tích cực của ngành, với nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ và giá dầu tăng mạnh và sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt lợi nhuận của doanh nghiệp và vị thế đội tàu gia tăng.

2. Dự báo KQKD năm 2022: DTT và LNST & CĐTS lần lượt đạt 8,950 tỷ VND (+21.5% YoY) và 902 tỷ VND (+35.5 % YoY), EPS FW2022 = 2,787 VND/CP, tương ứng với mức P/E FW2021 = 9.9x. Giả định chính cho KQKD PVT gồm doanh thu vận tải đạt 6,491 tỷ VND (+24% YoY) nhờ sản lượng gia tăng và cước tàu định hạn tăng 10% YoY và doanh thu FSO/FPSO và khác đạt 2,458 tỷ VND (+15% YoY) nhờ mức cước cho thuê được điều chỉnh tăng lên do giá dầu Brent năm 2022 tăng 23% YoY.

3. TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ: Cước phí thuê tàu gia tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ hồi phục về mức trước dịch. Triển vọng tăng trưởng dài hạn nhờ mở rộng đội tàu và đón đầu xu hướng LNG.

4. RỦI RO: Cước thuê tàu định hạn giảm vì cạnh tranh trên thị trường cho thuê.

5. CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP: Năm 2021, PVT ghi nhận DTT và LNST lần lượt đạt đạt 7,368 tỷ VND (-0.2% YoY) và 666 tỷ VND (-0.6% YoY) do hoạt động lưu thông vận tải bị hạn chế trong 2H2021.

Nguồn BSC – 07.03.2022