PVD: Triển vọng sáng sủa hơn khi giàn khoan TAD trở lại hoạt động trong năm 2021

0
408

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG

Giá mục tiêu 1 năm: 18.200 Đồng/cp

Tăng: +10,3%

Giá ngày 11/11/2019: 16.500 Đồng/cp

Tổng quan Q3/2019

Trong quý 3, PVD đạt 1,07 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (-20% YoY), và 27 tỷ đồng lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (-76% YoY). Nếu không bao gồm tác động của thay đổi phương pháp khấu hao, hoàn nhập dự phòng, tác động của việc giảm lợi nhuận công ty liên doanh/ liên kết, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Quý 3/2019 giảm 60% YoY.

  • Doanh thu giảm mạnh có thể do (i) doanh thu hoạt động khoan giảm (Q3/2018 có giàn thuế ngoài ‘Hakuryu 5’) và hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng (JU) thấp hơn ( 91% trong Q3/2019 so với 94% trong Q3/2018); (ii) thiếu việc cho giàn khoan mặt đất 11 trong Q3/2019 (so với Q3/2018); và (iii) doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật và cung ứng nhân lực giảm.
  • Trong khi đó, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước là do(i) giảm doanh thu như đã đề cập trên; (ii) hoàn nhập dự phòng giảm (PVEP chỉ thanh toán 50 tỷ đồng vào Q3/2019 so với 200 tỷ đồng trong Q3/2018); và (iii) và lợi nhuận giảm đáng kể từ công ty liên doanh (-4 tỷ đồng trong Q3/2019 so với 71 tỷ đồng trong Q3/2018) vì một số công ty liên doanh đã hoàn nhập dự phòng lớn vào Q3/2018
  • Cần lưu ý rằng kể từ Q4/2018, PVD tăng thời gian khấu hao của PV Drilling II, III, và VI từ 20 năm đến 35 năm, dẫn đến chi phí khấu hao giảm so với cùng kỳ năm trước. Nếu không bao gồm thay đổi cách tính khấu hao, hoàn nhập dự phòng, và ảnh hưởng từ việc giảm lợi nhuận từ công ty liên doanh, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Quý 3/2019 giảm 60% YoY.
  • Lũy kế 9T2019, PVD đạt 2,98 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (-27% YoY) và 49 tỷ đồng lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (+125% YoY). Những kết quả này thấp hơn một chút so với ước tính của chúng tôi, chủ yếu là do thu hồi nợ xấu từ PVEP không đạt như kì vọng trong Q3/2019.

Tình hình giàn khoan: Mặc dù hiệu suất sử dụng giảm trong Q3, hiệu suất JU cải thiện từ mức 84% vào 9T2018 lên đến 88% trong 9T2019, và trung bình giá thuê tăng khoảng từ 56.600 USD trong Q3/2018 đến 58.300 USD (+3% YoY). Theo ban lãnh đạo, 4 giàn khoan JU sẽ ký hợp đồng và hoạt động tai Malaysia và Việt Nam vào năm 2020. Cụ thể, PVDrilling I đang làm việc cho chiến dịch Hibicus trong khi PVDrilling II làm cho Sapura, (sau đó là JVPC và Petronas), PVDrilling III do Repsol thuê làm việc cho chiến dịch khoan dầu 2 năm, PVDrilling VI sẽ làm việc cho Sapura đến Q1/2020, sau đó làm cho Rosneft tại Việt Nam từ Q2/2020. Giá thuê ngày trung bình của giàn khoan JU ước tính khoảng 59.000 USD (+5,8% YoY) trong năm 2019, 65.000 USD (+10,1% YoY) trong năm 2020, và 75.000 USD (+15,3 YoY) trong năm 2021 theo ước tính của ban lãnh đạo.

Tình hình thu hồi nợ xấu: Tính đến tháng 9/2019, nợ xấu tăng lên 378 tỷ đồng (từ 292 tỷ đồng từ cuối 2018, chủ yếu từ PVEP), trong đó công ty đã trích lập dự phòng 246 tỷ đồng (tăng 40 tỷ đồng trong 9T2019). Trong quý 3/2019, PVD đã thu hồi 50 tỷ đồng từ PVEP (thấp hơn so với ước tính là 100 tỷ đồng) và hoàn nhập khoảng 32 tỷ đồng vào lợi nhuận Q3.

Ước Tính và Quan điểm đầu tư – Nhắc lại đánh giá Phù hợp thị trường

Chúng tôi cập nhập dự báo 2019/2020 để phản ánh kết quả kinh doanh Q3, cũng như cập nhật thông tin sau khi trao đổi với công ty gần đây. Theo đó, trong 2019, chúng tôi ước tính PVD đạt 4,17 nghìn tỷ đồng doanh thu (-24,1% YoY) và 82 tỷ đồng lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (-56,5% YoY). So với dự báo trước, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận ròng, chủ yếu do việc thu hồi nợ xấu (từ PVEP) trong Q3 thấp hơn hơn so với ước tính.

Trong 2020, những giả định chính của chúng tôi là

  • Dựa trên các hợp đồng đã ký, chúng tôi ước tính công suất giàn khoan JU là 95% trong năm 2020 (so với 89% trong năm 2019). PVDrilling VI sẽ có một đợt drydock trong vòng 1 tháng vào năm 2020.
  • Giàn khoan thuê lại: Giàn khoan Harukyu-11 sẽ hoạt động từ Q4/2019-Q3/2020, trong khi giàn khoan Idun sẽ do Hoàng Long JOC thuê vào Q1/2020.
  • Giá thuê trung bình sẽ là 64,5 nghìn USD trong 2020 (+9,3 YoY)
  • Các dịch vụ kỹ thuật khác ước tính đạt tăng trưởng doanh thu 5-10%, nhờ khối lượng công việc cho các giàn khoan JU tăng (bao gồm các giàn thuộc sở hữu của PVD và các giàn cho thuê).

Do đó, doanh thu 2020 ước tính ở mức 5,27 nghìn tỷ đồng (+ 26,2% YoY), và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ ước tính là 212 tỷ đồng (+ 159% YoY).

Triển vọng sau năm 2020

Giàn khoan TAD sẽ bắt đầu công việc dài hạn tại Brunei bắt đầu từ tháng 4/2021, đây có thể được coi là tác động quan trọng cải thiện các yếu tố cơ bản của PVD. Theo chúng tôi được biết, hợp đồng sẽ kéo dài 10 năm (6 năm hợp đồng và thêm hai lựa chọn gia hạn 2 năm một lần) và giá thuê trong khoảng 90 – 100 nghìn USD, tùy thuộc vào phần phí từ đầu tư thêm cho thiết bị DES (ước tính chi phí là 30 – 35 triệu USD). Giá thuê sẽ tăng 10% sau mỗi hai năm, bắt đầu từ năm thứ bảy của hợp đồng trở đi. Mặc dù chúng tôi không mong đợi lợi nhuận đáng kể được đem lại trong những năm đầu tiên của hợp đồng, nhưng ít nhất việc giàn khoan bày có việc sẽ tránh được khoản lỗ ròng ~3,5 USD/năm như hiện nay. Trong khi đó, dòng doanh thu mới sẽ giải phóng áp lực lên dòng tiền của PVD, và giúp công ty có khả năng trả tiền vốn vay của khoản nợ dài hạn 16,5 triệu USD cho giàn khoan này tính đến tháng 6/2019.

Quan điểm đầu tư

Ở mức giá thị trường là 16.500 đồng/ cổ phiếu, PVD đang giao dịch ở mức PB 2020 là 0,5x, thấp hơn so với các công ty cùng ngành trong khu vực (0,61x). EV/EBITDA 2020 ở mức 7,7x, thấp hơn so với mức trung bình trong khu vực là 11x. Chúng tôi lưu ý rằng PVD có các chỉ số tài chính nổi trội hơn so với các công ty cùng ngành, như hệ số đòn bẩy thấp hơn nhiều và khả năng sinh lời cao hơn (hầu hết các công ty tương đương khác đang chịu lỗ). Chúng tôi cho rằng PVD đã qua thời kì khó khăn nhất, và lợi nhuận đã thoát đáy. Tuy nhiên, ROE hiện tại vẫn còn rất thấp (1,3% trong năm 2019), và vẫn cần nhiều thời gian để công ty đạt được ngưỡng ROE là 8-10% (lợi nhuận hàng năm hơn 1 nghìn tỷ đồng) trong quá khứ, khi già, khi giá thuê của JU ở mức 85-90 nghìn USD.

Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu 1 năm là 18.200 đồng/cp (+10,3% so với giá hiện tại) dựa trên PB mục tiêu không đổi là 0,55x và nhắc lại đánh giá Phù hợp thị trường.

Triển vọng từ 3-6 tháng tới

Dựa trên ước tính của chúng tôi, NPATMI của PVD có thể đạt 33 tỷ đồng trong Q4/2019; thấp hơn nhiều so với mức 386 tỷ đồng trong Q4/2018. Do cơ sở so sánh cao trong Q4/2018 chủ yếu đến từ thay đổi trong phương pháp tính khấu hao như đã đề cập ở trên và PVD không áp dụng hồi tố trong 3 quý đầu năm 2018, và thay vào đó ghi nhận vào Q4/2018. Ngoài ra, biến động giá PVD phần lớn tương quan với giá dầu, chịu áp lực từ dự báo nhu cầu yếu do suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo trong tương lai. Khảo sát về dự báo giá dầu thô cho năm 2020 từ Bloomberg, EIA, Goldman Sachs là 60 USD/thùng vào năm 2020 (-6% YoY).

  – SSI, Chungcong – 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here