PVS: Lợi nhuận Q3 giảm mạnh do ghi nhận chi phí trích lập dự phòng

0
407

Giá hiện tại (tại ngày 31/10/2019): 18.500 Đồng/cp

Theo báo cáo tài chính mới công bố, PVS đạt 4,42 nghìn tỷ đồng doanh thu (+ 27,7% YoY), trong khi lợi nhuận ròng chỉ đạt 84 tỷ đồng (-55,8% YoY). Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 62 tỷ đồng (-72% YoY). Kết quả này sát với ước tính của chúng tôi, như thảo luận trong báo cáo trước đó.

Tăng trưởng doanh thu ở mức khá cao chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu M&C mạnh mẽ (+ 26% YoY) do ghi nhận các dự án Sao Vàng Đại Nguyệt và Gallaf-Al Shaheen, và tăng trưởng doanh thu O&M (+173% YoY). Tuy nhiên, lợi nhuận giảm mạnh có thể do

  1. Biên lợi nhuận gộp mảng M&C giảm.
  2. Lợi nhuận từ công ty liên doanh giảm (-92% YoY) do khoản lỗ lớn từ PTSC AP- liên doanh điều hành FPSO Lam Sơn. Khoản lỗ từ PTSC AP là do chi phí dự phòng lớn của các khoản phải thu quá hạn từ khách hàng (PVEP). Mặc dù PVEP đã thuê FPSO Lam Sơn từ tháng 7/2017, nhưng hợp đồng chính thức có giá thuê 50 nghìn USD vẫn chưa được ký kết. Trên thực tế, PVEP chỉ trả giá thuê là 25 nghìn USD từ Q3/2017- Q3/2019, khiến PTSC AP ghi nhận số tiền còn lại theo các khoản phải thu. Do đó, PVS phải thực hiện một khoản dự phòng cho khoản phải thu quá hạn.

Lũy kế 9T2019, PVS đạt 13,6 nghìn tỷ đồng doanh thu (+ 19,2% YoY) và 637 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+ 12,5% YoY). Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 649 tỷ đồng, giảm 8,7% YoY. Mặc dù doanh thu sát với ước tính của chúng tôi, NPATMI chỉ hoàn thành 65% ước tính cho cả năm.

Quan điểm sơ bộ: Do số liệu báo cáo quý 3 ở mức thấp, nên điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận năm 2019/2020. Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi có thể giảm (từ mức hiện tại là 25.100 đồng/ cổ phiếu). Tuy nhiên, quan điểm tích cực về cổ phiếu vào năm 2020 vẫn được duy trì dựa trên:

  • Mảng M&C ước tính duy trì mạnh mẽ vào năm 2020, dựa trên các hợp đồng đã ký như Sao Vàng Đại Nguyệt, Gallaf, LNG Thị Vải, …
  • Kỳ vọng ​​hoàn tất kí kết hợp đồng cho FPSO Lam Sơn: Chúng tôi kỳ vọng rằng hợp đồng chính thức với PVEP sẽ được ký kết. Theo đó, PVS sẽ có thể hoàn nhập dự phòng trong tương lai khi PVEP tiến hành thanh toán.
  • Hoạt động khảo sát địa chấn địa chất công trình cải thiện hơn, do các tàu khảo sát 2D & 3D phát sinh lỗ đã ngừng hoạt động
  • PVS có lượng tiền mặt ròng trên mỗi cổ phiếu đạt gần 20.000 đồng/ cổ phiếu tại ngày 30/09/2019.

 – SSI – 

Đồ thị kỹ thuật