QNS: Mảng sữa đậu nành tiếp tục là điểm sáng trong khi mảng đường vẫn khó dự báo

0
386

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 30.500 Đồng/cp

Tăng: +19,6%

Giá hiện tại (tại ngày 04/03/2020): 25.500 Đồng/cp

QNS đã công bố báo cáo Q4/2019 trong đó doanh thu thuần đạt 1,63 nghìn tỷ đồng (-13,4% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 472 tỷ đồng (+4,5% YoY). Lũy kế năm 2019, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 7,68 nghìn tỷ đồng (-4,4% YoY) và 1,28 nghìn tỷ đồng (+3,2% YoY). Trong khi doanh thu thuần chỉ đạt 93% ước tính của chúng tôi do giá đường thấp hơn ước tính của chúng tôi, lợi nhuận sau thuế vượt 1,6% ước tính của chúng tôi từ thu nhập tài chính và các khoản thu khác.

Một năm thuận lợi cho mảng sửa đậu nành với giá bán và sản lượng tiêu thụ đều tăng: Doanh thu sữa đậu nành của QNS tăng 10,4% YoY, chủ yếu do sản lượng tiêu thụ tăng (278 triệu lít, +9,4% YoY) và giá bán tăng nhẹ (+0,9% YoY).

Một năm khó khăn với ngành đường, doanh thu mảng đường giảm 34% đạt 1.486 tỷ đồng do giá bán giảm (-1,5% YoY) và diện tích trồng mía giảm (-22% YoY). Tổng sản lượng đường đạt 142 nghìn tấn (-33% YoY).

Các cập nhật khác

Dịch virus Covid-19 dự kiến sẽ tác động không đáng để đến QNS, vì kế hoạch xuất khẩu sữa đậu nành sang Trung Quốc của QNS là không đáng kể (chỉ có 30 tỷ đồng doanh thu) so với doanh thu sữa đậu nành hiện tại (4,27 nghìn tỷ đồng trong năm 2019). Doanh thu trong nước chưa bị ảnh hưởng từ dịch virus Covid-19.

Hiệp định thương mại hàng hóa Asian (ATIGA), mặc dù có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến ngành đường trong nước. Theo cuộc trao đổi của chúng tôi với công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT)- công ty sản xuất đường lớn nhất Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa có đơn vị mới nào nhập khẩu thành công đường của Thái Lan theo ATIGA.

Ước tính lợi nhuận và quan điểm đầu tư

Trong năm 2020, Chúng tôi ước tính QNS đạt 7,46 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (-2,9% YoY), và 1,23 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (-4% YoY) với giả định doanh thu mảng sữa đậu nành tiếp tục đạt mức tăng trưởng 10%. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả kinh doanh có thể bị giảm xuống do doanh thu mảng đường có thể giảm mạnh 41% YoY. Hiện tại cổ phiếu QNS đang giao dịch với giá 25.500 đồng/cp, tương đương P/E và P/B 2020F lần lượt là 6,4 lần và 1,07 lần, vẫn khá hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi, do tỷ trọng doanh thu sữa đậu nành trên tổng doanh thu của công ty khá cao. Do đó, việc doanh thu mảng đường giảm không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của công ty quá nhiều. Do hoạt động kinh doanh mảng sữa đậu nành của QNS ổn định, chúng tôi tiếp tục giữ hệ số P/E mục tiêu cho năm 2020 là 9 lần, đồng thời chiết khấu giá mục tiêu 15% để phản ánh những rủi ro liên quan đến cổ phiếu. Khi tính theo cách này, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 30.500 đồng/cp (+19,6% so với giá hiện tại), tương đương khuyến nghị KHẢ QUAN.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị

Giá đường giảm. Nhu cầu đối với sữa đậu nành thấp hơn ước tính của chúng tôi.

Xem báo cáo chi tiết Click tại đây

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here