REE: KẾ HOẠCH THẬN TRỌNG CHO MẢNG ĐIỆN NƯỚC NĂM 2019

0
444
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)
A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
KQKD kiểm toán năm 2018 với doanh thu thuần đạt 5.100 tỷ đồng (tăng 2,1%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.784 tỷ đồng (tăng 29,6%).
II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
REE doanh thu Quý I/2019 tăng 2,8% YoY nhưng LNST sau lợi ích CĐTS giảm 7,7% khi tăng trưởng mảng cho thuê văn phòng (với dự án E-town Central hoạt động full công suất) không đủ bù đắp:
1.     Mảng Điện & Nước kém tích cực (- 24,7% YoY, do lợi nhuận thấp từ các nhà máy thủy điện).
2.     Mảng Cơ điện và REETECH (- 15,3% YoY).
Lợi nhuận mảng thủy điện thường đạt đỉnh trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm. Ngoài ra, mảng M&E cũng thường ghi nhận doanh thu và LN vào thời điểm cuối năm. E-town Central thúc đẩy lợi nhuận của mảng cho thuê văn phòng và BĐS. Hiện tường thời tiết El Nino ảnh hưởng không tốt đến KQKD của mảng điện. Lượng tiền mặt dồi dào để chuẩn bị cho các dự án M&A và văn phòng cho thuê mới.
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Kế hoạch thận trọng năm 2019 với  doanh thu thuần là 5.577 tỷ đồng (tăng 10,1%) và LNST của cổ đông công ty mẹ là 1.465 tỷ đồng (giảm 17,9%).
  • Doanh thu cơ điện lạnh năm 2019: 3.600 tỷ đồng (+5% yoy). Doanh thu văn phòng cho thuê: 836 tỷ đồng (30.6% yoy). Doanh thu bất động sản: 369 tỷ đồng (+126% yoy). Doanh thu điện và nước: 772 tỷ đồng (-7.5% yoy).
  • LNST hoạt động cơ điện lạnh: 275 tỷ đồng (+13% yoy); Văn phòng cho thuê: 390 tỷ đồng (+56% yoy); Bất động sản: 115 tỷ (-33% yoy); Điện và nước: 685 tỷ đồng (-37% yoy).
  • Tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 16% mệnh giá (tương đương tỷ lệ cổ tức/giá 5%) cho năm 2019. Trong khi đó trong năm 2018, REE sẽ trả cổ tức 18% mệnh giá (tỷ lệ cổ tức/giá là 5,65%) vào ngày 5/4/2019. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/2/2019.
  • Công ty đã xây lại tòa E-town EW nhằm nâng diện tích cho thuê từ 4.300 m2 lên khoảng 17.000 m2 diện tích sàn thương phẩm. Tòa nhà sẽ đi vào hoạt động trong Q3/2019. Trong khi đó, REE cũng dự kiến xây lại tòa nhà văn phòng hiện tại thành tòa E-Town 6 với tổng diện tích là 90.000 m2 và diện tích thương phẩm là 40.000 m2. Tổng vốn đầu tư cho tòa nhà này ước tính là khoảng 80-100 triệu USD. Công ty sẽ tìm kiếm các dự án mới để mở rộng mảng cho thuê văn phòng thêm 50.000 m2 sàn trong 3 năm tới.
  • Gần đây, REE đã huy động thành công 100 triệu USD (2.320 tỷ đồng) trái phiếu thường kỳ hạn 10 năm với lãi suất coupon bằng lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cộng với lãi suất chênh (không quá 7,3%). Công ty dự kiến giải ngân tiền thu được trong năm 2019 vào 2 mảng chủ chốt như sau. (1) Mảng cho thuê văn phòng: REE dự kiến xây lại tòa E-Town 6 và tìm kiếm dự án mới để mở rộng danh mục dự án như đã đề cập trên đây. (2) Mảng điện: REE sẽ tìm cách nâng cổ phần tại các công ty điện hoặc đầu tư vào các dự án điện gió và điện mặt trời mới.
  • Đến cuối năm 2018, REE đã đầu tư tổng cộng 7.052 tỷ đồng (tăng trưởng 8,9%) vào ngành điện và nước với ngành điện đóng góp 79% tổng vốn đầu tư trong khi ngành nước đóng góp 21%. Trong ngành điện, REE đã đầu tư vào 8 công ty thủy điện với tổng công suất là 1.034 MW, 3 công ty nhiệt điện với tổng cống suất là 2.340 MW và 1 công ty điện gió với tổng công suất 24 MW. Công ty còn đầu tư vào 4 nhà máy nước với tổng công suất 1,2 triệu m3/năm, 3 công ty phân phối nước và 1 công ty vừa sản xuất vừa phân phối nước.
HSC dự báo doanh thu thuần năm 2019 đạt 5.535 tỷ đồng (tăng trưởng 8,5%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 1.625 tỷ đồng (giảm 8,9%). Theo đó, EPS dự phóng 2019 là 5.137đ, P/E dự phóng là 6,2 lần và P/B dự phóng là 1,0
lần.
SSI đánh giá REE có thể hoàn thành cao hơn kế hoạch kinh doanh năm 2019 nhờ:
1. Sự phục hồi mảng M&E với backlog đạt 6.200 tỷ đồng và không còn chi phí bất thường.
2. Văn phòng cho thuê tích cực với việc lấp đầy 100% từ Etown Central và Etown 5 sẽ đi vào hoạt động từ Q2/2019.
3. Hoạt động mảng nước tích cực hơn với hiệu suất VCW từ 76% lên 95%. Các nhà máy nhiệt điện sẽ bù đắp được sản lượng nước từ thủy điện.
4. Bất động sản dự kiến đạt 150 tỷ chủ yếu ghi nhận từ bán dự án đất nền tại Long Biên và 1 số dự án thấp tầng khác.
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY
Nguồn HSC, SSI, DiepDv
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT

Đồ thị cổ phiếu luôn biến động từng ngày do đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách quan nhất.