SAB: Định giá hấp dẫn

0
400

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 183.800 Đồng/cp

Tăng: +44,7%

Giá hiện tại (tại ngày 19/03/2020): 127.000 Đồng/cp

Tính đến ngày 11/3, Việt Nam xác nhận có tổng cộng 38 trường hợp nhiễm Covid-19. Mặc dù khó có thể định lượng chính xác tác động của dịch bệnh, chúng tôi có thể dễ dàng nhận thấy dịch bệnh cùng với Nghị định 100 đã làm giảm nhu cầu bia trên diện rộng. Cụ thể, doanh thu tại các nhà hàng đã bị ảnh hưởng do các biện pháp ngăn chặn virus. Người dân ngày càng có xu hướng tránh xa những nơi tụ họp đông người do lo ngại lây lan virus, do đó ngành du lịch đã bị suy giảm đáng kể.

Trong báo cáo trước, ban đầu chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ của SAB năm 2020 giảm -3% YoY khi ghi nhận một phần tác động từ quy định nghiêm ngặt mới về cấm lái xe khi say rượu. Cùng với sự bùng phát coronavirus hiện tại ở Việt Nam, chúng tôi cho rằng tác động bất lợi thậm chí ngày càng gia tăng do sự lây lan của virus trên toàn cầu, cùng với kì vọng thu nhập khả dụng giảm trong tương lai.

  Assumption Sản lượng tiêu thụ 2020 Doanh thu thuần (tỷ đồng) Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) Giá mục tiêu
Kịch bản tốt nhất Sản lượng tiêu thụ 6T2020 ước tính giảm -20%. Dịch bệnh được kiểm soát/ kết thúc tại Việt Nam vào giữa Q2/2020 và người tiêu dùng nhanh chóng thích nghi với quy định nghiêm ngặt mới (nghị định 100). Tiêu thụ tại các nhà hàng phục hồi, nhưng vẫn giảm -5% YoY trong nửa cuối năm 2020 -12% 33.510 4.950 188.000
Kịch bản cơ sở Sản lượng tiêu thụ 6T2020 ước tính giảm -20% do tác động của đợt bùng phát SAR-COV 2 và Nghị định 100. Dịch bệnh được kiểm soát vào cuối quý 2. Người tiêu dùng dần thích nghi với quy định mới. Sản lượng tiêu thụ giảm -10% YoY trong nửa cuối năm 2020. -15% 32.510 4.836 183.800
Kịch bản xấu nhất Sản lượng tiêu thụ 6T2020 ước tính giảm -25%. Sản lượng tiêu thụ nửa cuối năm 2020 ước tính giảm -15% do tiêu thụ chậm các sản phẩm chứa cồn. -20% 30.874 4.425 156.000

Với mức giá hiện tại là 127.000 đồng, SAB đang giao dịch ở mức PE 2020 và 2021 lần lượt là 18,6 lần và 17 lần, và EV/EBITDA 2020 và 2021 lần lượt là 9,8 lần và 9 lần theo dự báo kịch bản cơ sở của chúng tôi. Áp dụng PE mục tiêu là 27 lần cho EPS 2020 của chúng tôi nhờ vào các yếu tố cơ bản tốt hơn so với các đối thủ, giá mục tiêu 1 năm mới là 183.800 đồng (điều chỉnh từ 214.400 đồng), +44,7% so với giá hiện tại, do đó chúng tôi xếp hạng KHẢ QUAN cho SAB (từ Phù hợp Thị trường).

Rủi ro giảm giá: Chi phí malt và hops nhập khẩu kém thuận lợi, sản lượng tiêu thụ thấp hơn dự kiến và cạnh tranh tăng từ các đối thủ trong ngành

Xem chi tiết báo cáo tại đây Click

Nguồn SSI, Chứng+

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here