SAB: MỨC ĐỘ CẠNH TRANH NGÀY CÀNG CAO

0
467

TỔNG CTCP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN – SAB

A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
Năm 2018, doanh thu thuần đạt 35.949 tỷ đồng, tăng 5,14% so với
năm 2017 và vượt 2,14% kế hoạch đề ra. LNST đạt 4.403 tỷ đồng, giảm đến 11% so
với lợi nhuận đạt được năm 2017 nhưng đủ vượt 9,88% kết hoạch.
II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
Trong quý 1/2019, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 9.337 tỷ đồng,
tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và đây cũng là quý 1 có doanh thu tốt nhất từ
trước tới nay. LNST đạt 1.290 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Năm 2019 Sabeco đặt mục tiêu đạt
38.871 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,52% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế
ước đạt 4.717 tỷ đồng, dự kiến mức tăng trưởng 6,66% so với lợi nhuận đạt được
năm 2018. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 35%.
– Đánh giá SSI: Chúng tôi đánh giá cao việc ban
lãnh đạo gần đây đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp với chuyên viên phân
tích, cho thấy dấu hiệu cải thiện tính minh bạch của công ty. Chúng tôi cũng
tin rằng những dấu hiệu tích cực từ việc tái cấu trúc và tối ưu hóa chi phí sẽ
mang lại kết quả trong năm 2019. Tuy nhiên, nhận thấy cạnh tranh trong ngành
công nghiệp ngày càng khốc liệt, với áp lực từ giá malt và hops tăng, ảnh hưởng
đến tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại (2018: 22,5%). Ước tính doanh thu thuần và lợi
nhuận ròng sẽ đạt 38.760 tỷ đồng (+ 7,8% YoY) và 4.860 tỷ đồng (+ 10,4% YoY)
trong năm 2019. Do đó, ESP là 6.769 đồng (năm 2018: 6.190 đồng). Rủi ro:
·
Cạnh
tranh ngày càng cao.
·
Chi
phí nguyên vật liệu chịu áp lực tăng (ước 18-20% trong 2019) do điều kiện khí hậu
khô hạn ở EU.
·
Quốc
hội và Chính phủ Việt Nam vẫn thống nhất định hướng sẽ tiếp tục tăng thuế TTĐB,
VAT đối với các sản phẩm bia rượu Với mức giá hiện tại, P/E 37x là mức cao hơn
khá nhiều so với mức bình quân của ngành (29x).
– Nguồn SSI, DiepDv – 
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY

 

B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT

– Đồ thị cổ phiếu luôn biến động từng ngày do đó Anh/chị Liên hệ với
DiepDv để có đánh giá khách quan nhất.