SAB: Quý 3/2019 Lợi nhuận vượt ước tính

0
361

Khuyến nghị: PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG

Giá mục tiêu 1 năm: 283.600 Đồng/cp

Tăng: 8,86%

Giá hiện tại ngày 31/10/2019: 260.500 Đồng/cp

SAB gần đây đã công bố kết quả quý 3, trong đó doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 9,75 nghìn tỷ đồng (+ 13,8% YoY) và 1,46 nghìn tỷ đồng (+ 41% YoY). Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 21,7% trong quý 3/2018 lên 24,6% trong quý 3/2019. Lũy kế 9T2019, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 28,2 nghìn tỷ đồng (+ 10,3% YoY) và 4,28 nghìn tỷ đồng (+ 22,9% YoY), hoàn thành 72,5% và 90,7% kế hoạch năm về doanh thu thuần và lợi nhuận ròng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 23,1% trong 9T2018 lên 24,9% trong 9T2019. Điều này vượt kỳ vọng, mặc dù quý 3/2018 có lợi nhuận ròng ở mức thấp (-10,2% YoY).

Trong 9T2019, động lực chính cho tăng trưởng doanh thu là từ mảng bia (86% tổng doanh thu), tăng 11,3% YoY (giá bán trung bình tăng 1-3% YoY), trong khi đứng thứ hai là mảng bao bì (13% tổng doanh thu), tăng 7,1% YoY. Trong khi đó, rượu và nước giải khát (1% tổng doanh thu) giảm 14,1% YoY. Theo Nielsen, lượng tiêu thụ bia theo giá trị tại Việt Nam tăng 9,9% YoY trong quý 3/2019, do đó khả năng cao SAB tăng trưởng vượt trội so với các công ty cùng ngành. Biên lợi nhuận gộp mảng bia tăng từ 26,4% trong 9T2018 lên 28,7% trong 9T2019, nhờ công ty tiết kiệm từ việc mua số lượng lớn nguyên liệu thô cùng với Thaibev. Ngoài ra, giá malt vẫn có xu hướng tăng (+ 4% YoY) và việc giảm sử dụng nguyên liệu nhôm trong bao bì cũng có thể giúp tăng biên lợi nhuận gộp (giá nhôm cũng giảm ~ 9% YoY).

Biên lợi nhuận ròng tăng từ 12,1% trong quý 3/2018 lên 15% trong quý 3/2019; và từ 13,6% trong 9T2018 lên 15,2% trong 9T2019. Tỷ lệ chi phí SG & A/ Doanh thu trong 9T2019 tương đương với 9T2018 (9,4%), nhờ nỗ lực tiếp tục tiết kiệm chi phí của ban lãnh đạo trong một phần của quá trình tái cấu trúc (đặc biệt là ảnh hưởng đến chi phí chai và thùng bao bì, chi phí thuê kho, và chi phí vận chuyển), trong khi chi phí quảng cáo và khuyến mãi tăng 50% YoY trong 9T2019.

Quan điểm đầu tư

Điều chỉnh tăng ước tính năm cho SAB, trong đó doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2019 ước tính đạt 40,3 nghìn tỷ đồng (+ 12,2% YoY) và 5,45 nghìn tỷ đồng (+ 23,9% YoY). Năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng ước tính đạt 44,35 nghìn tỷ đồng (+ 10% YoY) và 6,1 nghìn tỷ đồng (+ 12% YoY). Với mức giá hiện tại là 256.000 đồng/ cổ phiếu, SAB đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 33,4 lần và 29,8 lần. Do SAB đã duy trì đà tăng trưởng tích cực kể từ đầu năm 2019, cùng với KQKD quý 3 vượt mong đợi, chúng tôi áp dụng PE mục tiêu không đổi (33 lần) cho ước tính cả năm 2020 đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 283.600 đồng/cp (tăng 8,86% so với giá hiện tại), tương ứng với xếp hạng PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Phân tích chi tiết hơn sẽ gửi ra trong báo cáo sắp tới.

 – SSI –

Đồ thị kỹ thuật

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here