TCB: Thu nhập từ lãi nhiều khả năng sẽ đóng góp lớn trở lại

0
500

Thu nhập từ lãi nhiều khả năng sẽ đóng góp lớn trở lại trong năm 2020:

  • Dự báo thu nhập ròng 2020/2021 sẽ giảm nhẹ khi điều chỉnh giảm thu nhập ròng dự phóng 2019, khi cho rằng thu nhập phí từ các dịch vụ ngân hàng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tổng thu nhập phí (NFI) trong nửa cuối 2019 do hoạt động khuyến mãi lớn, trong khi vẫn giữ tỷ lệ tăng trưởng không đổi giai đoạn 2020/2021.
  • Tuy nhiên, thu nhập ròng dự phóng 2019 của duy trì không đổi đạt 9,4 nghìn tỷ đồng (+11,0% hoặc 21,2% nếu không tính lãi bất thường từ bán Techcom Finance trong năm 2018) khi mức điều chỉnh giảm chi phí dự phòng của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh giảm LN trước dự phòng.
  • TCB nhận được hạn mức tăng trưởng tín dụng bổ sung, đưa tổng hạn mức lên 17% YoY (so với hạn mức ban đầu là 13%) và ghi nhận tăng trưởng cho vay mạnh mẽ trong quý 2, cùng diễn biến danh mục trái phiếu doanh nghiệp đi ngang do tiến độ phân phối trái phiếu tích cực. Chúng tôi điều chỉnh tăng tăng trưởng cho vay dự báo 2019 lên 17,5% so với 16% trước đây.
  • ROE dự phóng 2019 (17%) của chúng tôi là thấp hơn trung vị các ngân hàng khác, nhưng là do tỷ lệ đòn bẩy thấp. Chúng tôi cho rằng TCB sẽ tiếp tục ghi nhận tỷ lệ ROA cao nhất trong các ngân hàng chúng tôi theo dõi. Các chỉ số tài chính của TCB là cao hơn các ngân hàng khác và được tận dụng để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng. Chúng tôi cho rằng định giá tương đương các ngân hàng của TCB là hấp dẫn với P/B dự phóng 2019 đạt 1,2 lần.

Cho vay mua nhà sẽ là yếu tố chính dẫn dắt tăng trưởng. Mức tăng trưởng mạnh trong tăng trưởng cho vay quý 2 đã giải tỏa lo ngại về dư nợ cho vay. Tăng trưởng cho vay 6 tháng 2019 đã đạt 15,9% tính từ đầu năm (YTD) với cho vay bán lẻ tăng trưởng 18,1% YTD trong quý 1/2019. Cho vay mua nhà là yếu tố dẫn dắt tăng trưởng chính với lợi suất cho vay 9-11%. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng lợi suất tài sản sinh lãi (IEA) có tiềm năng sẽ phục hồi sau khi gfhi nhận mức giảm 33 điểm cơ bản YTD trong 6 tháng 2019 còn 7,31% do mức tăng mạnh trong cơ sơ IEA. Với cơ sở vốn dồi dào, chúng tôi kỳ vọng TCB có thể duy trì tăng trưởng cho vay mạnh mẽ trong những năm tới. Ở mặt huy động vốn, thanh khoản vẫn duy trì lành mạnh với tỷ lệ Cho vay/Huy động (LDR) quy định thấp đạt dưới 27%, làm giảm nhu cầu cho giấy tờ có giá vốn có chi phí cao. Thu hút vốn CASA vẫn tiếp tục tiến triển tích cực với CASA bán lẻ đóng góp 48% trong tổng số dư. Chúng tôi dự phóng tăng trưởng NIM và tin rằng thu nhập từ lãi sẽ ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ đạt lần lượt 21,7%/24,7% trong các năm 2019/2020.

Chúng tôi ghi nhận thu nhập phí ròng từ ngân hàng giao dịch và thẻ duy trì là yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập phí ròng (NFI) khi TCB áp dụng chiến lược “ghi nhận lỗ” nhằm đạt được mục tiêu CASA. Ban lãnh đạo ghi nhận mức tăng CASA mạnh mẽ sau khi áp dụng chương trình hoàn tiền 1%, dẫn đến mức tăng 153% trong chi phí liên quan đến “dịch vụ thanh toán và tiền mặt” (ngân hàng giao dịch và dịch vụ thẻ được ghi nhận trong một khoản mục thuộc báo cáo KQKD) và ảnh hưởng đến mức tăng trưởng doanh thu 22% YoY của mảng này. Chúng tôi tin rằng khoản mục này sẽ vẫn duy trì là yếu tố ảnh hưởng đến NIM trong thu nhập phí trong năm 2019, nhưng kỳ vọng sẽ dần phục hồi trong năm 2020 giả định rằng đà tăng doanh thu duy trì ổn định. Như đã từng đề cập trong báo cáo trước đây của chúng tôi, chúng tôi tiếp tục ghi nhận mảng bancasurrance và dịch vụ trái phiếu sẽ là yếu tố dẫn dắt tăng trưởng chính cho thu nhập phí.

Kế hoạch phát hành ESOP điều chỉnh còn 3,547 triệu cổ phiếu (0,1% cổ phiếu lưu hành) so với kế hoạch ban đầu là 10 triệu cổ phiếu (0,29%). Chương trình ESOP vẫn không có hạn chế về thời gian chuyển nhượng, được phát hành trong năm 2019. Theo quan điểm của chúng tôi, kế hoạch ESOP điều chỉnh này phần nào sẽ làm giảm bớt các lo ngại của NĐT

 – Nguồn VCSC –

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here