TDM: Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng tích cực

0
415

Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 Lũy kế 9T/2019, doanh thu thuần đạt 253,1 tỷ đồng (+25,4% yoy); lợi nhuận sau thuế đạt 113,5 tỷ đồng (+25,2% yoy), hoàn thành lần lượt 69,4% và 51,3% kế hoạch năm. Doanh thu tăng trưởng 25,4%, do (1) sản lượng tăng trung bình 19,5% yoy lên 41,8 triệu m3 ; (2) giá bán tăng 5,0% yoy.

Lợi nhuận sau thuế tăng 25,2%: mặc dù biên lợi nhuận gộp đạt 55,2% (giảm 8,1 điểm phần trăm so với cùng kì) do giảm thời gian khấu hao tài sản cố định và doanh thu tài chính giảm 16 tỷ đồng (- 60,3% yoy), nhưng chi phí tài chính giảm mạnh 28 tỷ (-52,9% yoy) đã giúp lợi nhuận sau thuế TDM vẫn giữ vững tăng trưởng.

Riêng quý 3/2019, doanh thu đạt 88,6 tỷ đồng (+23,1% yoy); lợi nhuận sau thuế đạt 42,8 tỷ đồng (+29,3%yoy).

Hoạt động đầu tư của TDM

Dự án mở rộng nhà máy nước Dĩ An: theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, dự án nhà máy nước Dĩ An giai đoạn 3 nâng công suất thiết kế lên 200.000 m3 /ngày đêm đã được khởi công xây dựng trong quý II/2019. Dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 1/2020.

Triển vọng đầu tư

  • Tại tỉnh Bình Dương, nguồn cung ứng hiện tại chưa đủ đáp ứng nhu cầu và dự kiến nhu cầu sử dụng nước sẽ tăng 10 – 12%/năm, đến từ (1) sự gia tăng dân số tự nhiên trung bình 11,5%/năm (phụ lục 1, 2); (2) và xu hướng dịch chuyển từ nước giếng khoan sang sử dụng nước sạch khi tình trạng khan hiếm nguồn nước ngầm sạch và mức độ sử dụng nước sạch chỉ mới đạt 73,4% (thị xã Dĩ An) và 45,3% (huyện Bàu Bàng).
  • Theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của tỉnh Bình Dương về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giá nước duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 5,4%/năm giai đoạn 2018-2022.
  • Ưu đãi về chính sách trợ giá và thuế giúp hỗ trợ doanh nghiệp ngành nước có đủ nguồn vốn để mở rộng sản xuất.
  • Tăng năng lực hoạt động và mở rộng kinh doanh khi tăng sở hữu CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE).

Quan điểm THEO DÕI trong ngắn hạn đối với CTCP nước Thủ Dầu Một (TDM) với những luận điểm sau:

  • Việc TDM thay đổi thời gian khấu hao giảm từ 3 – 10 năm làm tăng mạnh chi phí khấu hao gây ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp trong ngắn hạn nhưng không ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc giảm thời gian khấu hao giúp TDM thu hồi vốn đầu tư nhanh, có cơ hội cải tiến kĩ thuật trang thiết bị tốt hơn và cải thiện biên lợi nhuận gộp sau khi nhà máy hết khấu hao, qua đó giúp tình hình tài chính của công ty tiếp tục lành mạnh trong dài hạn.
  • Tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh hơn tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế gây ảnh hưởng đến EPS trong ngắn hạn.

Tại mức giá 27.250 đồng/cp ngày 24/10/2019, TDM đang được giao dịch tại mức P/E trailing 13,7x cao hơn so với mức P/E trailing trung bình của nhóm doanh nghiệp được so sánh là 12,3x.

 – Nguồn FPTS, Chungcong –

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here