Tổng hợp danh mục đầu tư 6 tháng đầu năm 2020

0
505

Đọc tham khảo chiến lược và kinh nghiệm đầu tư. Click tại đây

 

Thông tin liên hệ: 

Đào Văn Điệp – Chuyên viên tư vấn chứng khoán SSI

☎ SĐT: 0982.678.158

? Email: diepdv@ssi.com.vn

☎ Cộng đồng Chứng khoán: https://www.facebook.com/groups/chungcong/

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here