Ước tính Kết quả Kinh doanh Q1/2023

0
353

Ước tính KQKD Quý 1/2023 của 32 công ty trong phạm vi nghiên cứu của SSI, trong đó 18 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương trong Q1 và 14 công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm.

Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: ACB, ACV, BID, CTG, CTR, DBD, FPT, HDB, IMP, KBC, MBB, PVD, PVT, QNS, STB, VCB, VIB, VRE.

Các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: BSR, DCM, DGW, DPM, FRT, GAS, HAH, HPG, HSG, MSB, QTP, TCB, TRA, VTP.