Ước tính Kết quả Kinh doanh Q2/2022

0
549

Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: ACB, AST, BID, CTG, DGW, DPM, FPT, GAS, GMD, HAH, HDB, IMP, MBB, NT2, PNJ, REE, TCB, TPB, TRA, VCB, VHC, VIB, VSC.

Các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: HPG, MSB, VEA.

Nguồn SSI

Mở tài khoản Online để nhận được báo cáo đầy đủ và vào Room tư vấn: Click tại đây