TOÀN CẢNH KINH TẾ VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

0
500
Cập nhật các chỉ số vĩ mô cơ bản của Việt nam tháng 6/2019 với một số điểm nổi bật
như sau:
·        GDP quý 2 tăng +6.71% YoY và tính chung 6 tháng GDP tăng +6.76%, thấp hơn so với cùng kỳ 2018 là +7.08%. Sự chậm lại của công nghiệp chế biến chế tạo và nông nghiệp, 2 ngành có tỷ trọng lớn thứ nhất và thứ 3 trong
nền kinh tế, là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng giảm.
·        Chỉ số công nghiệp chế biến chế tạo 6 tháng tăng +10.8%, thấp hơn cùng kỳ là +12.7%. Công nghiệp điện tử chỉ tăng +3.5% trong khi cùng kỳ tăng +17.5%. Bù lại ngành sản xuất kim loại tăng +40.1% và ngành lọc hóa dầu
tăng +69.1% (cùng kỳ tăng +20.7% và +20.3%)
·        GDP ngành nông nghiệp tăng +1.3%, là mức tăng trưởng thấp nhất 3 năm do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn làm giảm năng suất và xuất khẩu gạo tăng trưởng âm.
·        Xuất khẩu 6 tháng tăng +7.3% (cùng kỳ +16.6%), trong đó XK của khối trong nước tăng +10.8% và khối FDI tăng +5.9% (cùng kỳ tăng +18.4% và +15.9%). Nhiều mặt hàng nông sản tăng trưởng âm như gạo, cà phê, điều, sắn,
thủy sản; một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, điện thoại, máy móc tăng trưởng giảm. 
·        Nhập khẩu 6 tháng tăng +10.5% (cùng kỳ tăng +9.78%), trong đó nhập khẩu của khối trong nước tăng +14.4%, khối FDI tăng +7.8% (cùng kỳ tăng +15.7% và +5.84%). Nhập khẩu máy móc thiết bị, linh kiện điện tử và đặc biệt là ô tô nguyên chiếc đều tăng tốc. Do nhập khẩu tăng tốc và xuất khẩu giảm tốc, 6 tháng đầu năm đã nhập siêu ước tính 34 triệu USD (cùng kỳ xuất siêu 3.7 tỷ USD)
·        CPI tháng 6 giảm -0.09% so với tháng 5 và tính từ đầu năm CPI tăng +1.41%, thấp hơn so với cùng kỳ là +2.22%. Giá gạo giảm làm CPI Lương thực giảm -0.61% (cùng kỳ tăng +1.97%) và dịch tả lợn Châu Phi làm giá lợn giảm, kéo CPI Thực phẩm tăng thấp +0.42% (cùng kỳ tăng +3.86%).
·        Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng +10.3%, nhỉnh hơn so với cùng kỳ là +10.1% nhờ đầu tư của khối tư nhân giữ được mức tăng trưởng cao +16.4% và khối FDI có cải thiện, +9.7% (cùng kỳ 2 nhóm này tăng +17.5% và +8.5%). Đầu tư từ khối nhà nước tăng thấp, +3% trong đó vốn từ ngân sách tăng +3.7% (cùng kỳ tăng +9.4%).
·        Sự ổn định của đồng CNY và nguồn cung ngoại tệ tốt đã giúp tỷ giá tháng 6 ổn định trở lại với tỷ giá tại NHTM và tỷ giá tự do giảm lần lượt -0.4% và -0.5% (MoM).