VIB: Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3/2019

0
430

Giá hiện tại ngày 22/10/2019): 17.700 Đồng/cp

VIB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019, với lợi nhuận trước thuế là 1.095 tỷ đồng, tăng 92% YoY. Lũy kế 9T2019, LNTT đạt 2.915 tỷ đồng (+ 69% YoY), hoàn thành 86% kế hoạch ĐHCĐ đề ra cho năm 2019. Mặc dù NIM giảm nhẹ, tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm qua bancassurance ở mức cao là động lực tăng trưởng cho VIB trong kỳ. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 48,5% YoY, trong đó thu nhập lãi ròng (NII) tăng 27% YoY và thu nhập ròng từ phí tăng 148,4%.

Tín dụng duy trì đà tăng trưởng đạt 26,2% YTD nhờ cho vay cá nhân tăng mạnh +36% YTD. Tỷ lệ cho vay cá nhân trong tổng dư nợ cho vay tăng lên 78,4% trong quý 3 từ mức 75,5% trong quý 2. Theo thảo luận của chúng tôi với ban lãnh đạo, các khoản vay thế chấp và vay mua ô tô vẫn là nguồn thúc đẩy tăng trưởng, với tỷ trọng không thay đổi nhiều so với cuối Q2 (khoảng 90% tổng cho vay cá nhân). So sánh KQKD quý 3 với quý 2, tỷ lệ cho vay trung và dài hạn trên tổng dư nợ cho vay tăng lên 82,3% từ mức 81,8%, trong khi tiền gửi trong vòng một năm cũng tăng lên 38,9% từ mức 38,5%. Điều này khiến tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho các khoản vay trung và dài hạn duy trì ở mức 29%.

NIM giảm 17 bps do chi phí huy động tăng 38 bps và LDR thuần giảm xuống 108% từ mức 116% trong quý 2. Mặc dù lợi suất của tài sản sinh lãi (IEA) đã tăng 18 bps nhờ mở rộng cho vay cá nhân, tiền gửi dài hạn tăng và tiền gửi không kỳ hạn (CASA) giảm đã làm giảm tác động tích cực đến NIM trong quý 3.

Tỷ lệ nợ xấu trong quý 3 tiếp tục giảm xuống còn 2,04%, từ 2,52% trong Q1 và 2,18% trong quý 2. Đây là các khoản nợ xấu sau khi tính đến dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC). Số liệu nợ xấu trước khi tính dữ liệu CIC lần lượt là 1,80% / 2,25% / 1,94%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên 50% so với 34% vào cuối năm 2018 và tỷ lệ tài sản đảm bảo là bất động sản trong tổng danh mục tài sản đảm bảo đã tăng lên 53% (so với 50% vào cuối năm 2018). Điều này cho thấy chất lượng tài sản ngân hàng đang có những cải thiện đáng kể.

Tỷ lệ CAR theo Basel II của ngân hang tăng lên 9,6% từ mức 9,17% trong Q2, sau khi Ngân hàng phát hành 141.024.111 cổ phiếu (tương đương 18% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ tỷ lệ 18% đã được ĐHCĐ 2019 thông qua. Thời gian thực hiện ước tính là trước khi kết thúc Q1/2020.

Quan điểm đầu tư:

Trong 9T2019, tăng trưởng tín dụng của VIB đạt 26,2% so với mức 35% cấp bởi Ngân hàng Nhà nước. Trong Q4, NII dự báo tăng trưởng ổn định do NIM được kỳ vọng không thay đổi so với Q3 khi áp lực huy động vốn dài hạn giảm. Lợi nhuận trước thuế dự báo năm 2019 và 2020 lần lượt là 4.023 tỷ đồng (+46,8% YoY) và 4.849 tỷ đồng (+21% YoY). VIB hiện đang giao dịch ở mức PE và PB tương đối thấp là 4,94x và 1,13x cho năm 2019; 4,56x và 0,95x cho năm 2020.