VNM: CẦN CỦNG CỐ VỊ THẾ CỦA MÌNH HƠN NỮA

0
396
Công ty Cổ phần Sữa
Việt Nam
– VNM
A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
– Năm 2018, Vinamilk đạt 52.562 tỷ đồng doanh
thu thuần, tăng 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ gần 10.206 tỷ đồng, giảm nhẹ
so với cùng kỳ, EPS đạt 5.295 đồng. Như vậy, kế hoạch Vinamilk về doanh thu và
lợi nhuận hoàn thành với tỷ lần lượt là 94,7% và 94,92%.
II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
Doanh thu Quý I đạt 13.330 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ nhờ thị phần trên kênh truyền thống (GT) tăng thêm khoảng
0,6 – 0,7% và kênh phân phối này chiếm khoảng 80% tổng doanh thu trong nước.
Lãnh đạo Công ty cho biết đóng góp từ kênh phân phối hiện tại (MT) đã tăng lên
gần đây, đạt 20% so với tỷ trọng 10 – 15% tổng doanh thu như trong những năm
trước. Số liệu toàn ngành sẽ chưa được công bố cho đến giữa tháng 4, do đó Công
ty cũng không đưa ra bất kỳ gì ước tính về tăng trưởng của ngành trong Q1.
– LNST Quý I tăng khiêm tốn ở mức 2,7% so với cùng kỳ, đạt
2.774 tỷ đồng
do giá bột sữa nguyên liệu tăng. Giá bán tăng
thêm 1-2% từ ngày 1/4 – VNM đã tăng giá bán đối với nhiều sản phẩm thêm 1-2%
từ ngày 1/4 vừa qua, tuy nhiên mức tăng giá bán này không đủ để bù đắp cho sự
tăng của giá đầu vào.
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Kế Hoạch KQKD cho năm
2019, với tổng doanh thu 56.300 tỷ đồng (+ 7,0%) và LNST của cổ đông công ty mẹ
10.480 tỷ đồng(+ 2,5%).
·
Công ty ước tính tỷ
suất lợi LNST năm nay chỉ là 18,6% so với mức 19,6% trong năm 2018, do chi phí
đầu vào tăng. Giá bột sữa tách kem ngày 2/4 đã leo lên mức 2.468 USD/tấn, tăng
12,1% so với đầu năm và giá bột sữa nguyên kem là 3.287 USD/tấn, tăng 21,5% so
với đầu năm. Bột sữa nhập khẩu chiếm khoảng 41% giá vốn của VNM. 
·
Công ty duy trì cổ tức bằng tiền tối thiểu 50%
lợi nhuận sau thuế hợp nhất và dự kiến chi trả trong 3 đợt: đợt 1: 2.000
đồng/cp thanh toán trong tháng 9/2019; đợt 2: 1.000 đồng/cp thanh toán trong
tháng 2/2020 và việc chi trả số cổ tức còn lại sẽ được ĐHCĐ thường niên 2020
quyết định.
– HSC dự báo doanh thu thuần năm là 55.537 tỷ đồng, tăng
7,6%, LNST đạt 10.556 tỷ đồng, tăng trưởng 3,3%. EPS 2019 sẽ đạt 5.461 đồng/cổ
phiếu, định giá Công ty ở mức P/E dự phóng 2019 là 24,8 lần.
·
HSC dự báo VNM sẽ tăng trưởng doanh thu với tốc
độ kép hàng năm là 5,0% và LNST là 4,1% trong 5 năm tới với giả định công ty có
thể giành thêm khoảng 0,3-2,2% thị phần mỗi năm. Theo đó, doanh thu trong nước
của VNM sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn tốc độ bình quân toàn ngành (5,0% so
với 4,0% bình quân ngành). HSC cũng giả định doanh thu xuất khẩu sẽ không đổi
và doanh thu từ các công ty con nước ngoài sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng
năm là 6,9% trong 5 năm tới. 
·
Kết luận đầu tư: Kém khả
quan.
 Với điều chỉnh giảm dự báo LNST, HSC điều chỉnh giảm ước tính
giá trị hợp lý từ 124.500đ/cp xuống 120.000đ/cp. Đề xuất mua lại GTN cho thấy
VNM đang có chiến lược đẩy mạnh tăng trưởng thông qua M&A. VNM vẫn là công
ty được quản lý rất tốt với thương hiệu và hệ thống phân phối hàng đầu, cùng
với đó chính sách cổ tức rất ổn định.
– Mức giá chào mua GTN là 13.000 đồng/CP, thấp hơn giá cổ
phiếu hiện tại của GTN là 17.100 đồng.
VNM sẽ nhận
hồ sơ đăng ký bán từ các cổ đông GTN từ ngày 22/04 đến ngày 22/05/2019. Nếu VNM
mua thành công 100% lượng đăng ký, tỷ lệ sở hữu của GTN sẽ tăng từ 2,3% hiện
tại lên 49%. GTN hiện đã sở hữu 74,5% Vilico, công ty vốn đang sở hữu 51% cổ
phần tại Sữa Mộc Châu (MCM). MCM là thương hiệu sữa lâu đời có độ nhận diện
thương hiệu tốt tại các khu vực nông thôn ở miền Bắc. Giá chào mua 13.000
đồng/CP của VNM tương ứng với tổng giá trị 1,5 nghìn tỷ đồng cho 46,7% cổ phần.
– Nguồn HSC,
VCSC, DiepDv – 

 

* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT

 

– Đồ thị cổ phiếu luôn biến động từng ngày do
đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách quan nhất.

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here