VNM: Lợi nhuận Q3 thấp hơn ước tính

0
391

Giá hiện tại ngày 31/10/2019: 130.000 Đồng/cp

VNM vừa công bố báo cáo tài chính Q3, trong đó doanh thu thuần đạt 14,3 nghìn tỷ đồng (+ 4,4% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 2,68 nghìn tỷ đồng (+ 4,8% YoY).

Kết quả này thấp hơn một chút so với ước tính, đặc biệt là về tăng trưởng doanh thu. Doanh thu trong nước và xuất khẩu chỉ tăng tương ứng 4,5% YoY và 7,5% YoY; cả hai đều thấp hơn ước tính tăng trưởng là 5 – 7% và 10% theo kì vọng của chúng tôi. Cần lưu ý rằng, VNM tăng giá bán trung bình thêm 1-3% từ tháng 4/2019. Nếu loại từ ảnh hưởng của việc tăng giá này, sản lượng tiêu thụ chỉ tăng 2-3% YoY trong quý 3/2019, thấp hơn rõ rệt so với các công ty cùng ngành trong nước khác như sữa Mộc Châu (+ 9% YoY) hoặc Vinasoy (+ 17% YoY). Mặc dù vậy, thị phần của VNM tính đến Q3 vẫn ổn định do mức tăng trưởng lượng tiêu thu sản phẩm từ sữa nói chung chỉ ở mức 2,1% YoY, theo Nielsen.

Biên lợi nhuận gộp trong nước ở mức 47,7 % trong Q3/2019, thấp hơn mức 48,8% trong Q3/2018 và 49,3% trong Q2/2019 mặc dù giá bán trung bình tăng 1-3% YoY. Chúng tôi cho rằng chi phí sữa nguyên liệu tăng đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp trong quý. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận gộp khá ổn định, đạt 47% trong Q3/2019 (so với 48% trong Q2/2019 và 47,3% trong Q3/2018). Chi phí bán hàng giảm 3,5% YoY% và chiếm 23% tổng doanh thu.

Lũy kế 9T2019, công ty đạt 42,01 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+ 6,4% YoY) và 8,38 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (+ 5,8% YoY), hoàn thành 74,6% và 80% kế hoạch năm tương ứng.

Ước tính VNM đạt 57,28 nghìn tỷ đồng doanh thu (+ 9% YoY) và 10,98 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (+ 7,5% YoY) trong năm 2019. Do KQKD 9T2019 thấp hơn một chút so với ước tính, có thể điều chỉnh nhẹ dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2019, và cung cấp cập nhật ước tính và định giá trong báo cáo đầy đủ sắp tới.

 – SSI –

Đồ thị kỹ thuật

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here