VPB – Phân tích và định giá năm 2022

0
167

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 70% n/n lên 15,3 nghìn tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch cả năm của Ban lãnh đạo là 29,7 nghìn tỷ đồng (+103% n/n).

  • VPBank vừa thông báo ngày 29.09 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, Ngân hàng sẽ phát hành gần 2,24 tỷ cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1.
  • VPB có thể tăng trưởng lợi nhuận mạnh trở lại trong Q3-Q4/2022, nhờ hưởng lợi từ mức so sánh thấp của Q3-Q4/2021, ít nhất 40% n/n nếu ở mức lợi nhuận chỉ cần như Q2/2022.
  • Câu chuyện chính với VPB là việc bán 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, có thể được thực hiện với mức định giá tốt vào cuối năm 2022.
  • Giá mục tiêu 12 tháng của VPB là 45.000 – 50.000 đồng.

Nguồn Chứng+

Đồ thị kỹ thuật

  • VPB gặp cản mạnh vùng 32 có tín hiệu điều chỉnh giảm, ngưỡng hỗ trợ vùng 29.5-30 đang được đỡ giá tích cực. Vùng này có thể mua thăm dò, gia tăng tỷ trọng khi vượt 32.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here