Danh mục đầu tư tháng 5 năm 2023

0
12

Danh mục đầu tư tháng 5 – Phân tích ngắn gọn cổ phiếu có cơ hội đầu tư lớn!

  • VGC lợi nhuận 19.5%/tháng.
  • DGC lợi nhuận 20%/tháng.

Danh mục đầu tư tháng 4Click xem lại

_

Xem lại danh mục đầu tư hàng tháng: Click tại đây

Một trong những phương pháp để xây dựng được danh mục đầu tư Chứng+:

  1. Phương pháp SEPA: Click tại đây
  2. Phương pháp CANSLIM:  Click tại đây
  3. Phương pháp của Phil Town với tiêu chí 4M: Click tại đây
  4. Tham khảo chiến lược và kinh nghiệm đầu tư: Click tại đây

Thông tin liên hệ: 

Đào Văn Điệp – Chuyên viên tư vấn chứng khoán SSI

☎ SĐT: 0982.678.158

Email: diepdv@ssi.com.vn

☎ Cộng đồng Chứng khoán: https://www.facebook.com/groups/chungcong/

Link mở tài khoản Online: Click tại đây